DSB Motortog       Dampvarmekedler
• Varmekedel i DSB Mo motorvogne

Amerikanske Vapor-Clarkson Kedelanlæg i DSB lokomotiverne My, Mx, Mz og Frichs My

Maintanace instructions
Vapor-Clarkson
Steam Generators
1950


                  21 x 29 cm

<<Forside     <<Motortog
    Operators Manual
Vapor Steam Generators            15 x 21 cm
    running repair redbook
Model No. OK-4625
Vapor Clarkson
Steam Generator

1955


            12,5 x 20,5 cm
   
Samlet af Dansk Jernbane-Klub