DSB Damptog                         se også materiellister r

Vejledning i
Almindeligt Lokomotivmandskab
1. Del   1946
Fyring og Smøring


        13 x 19 cm


Vejledning i
Almindeligt Lokomotivmandskab
1. Del   1948   2. udgave   Fotokopi
Fyring og Smøring


        12 x 19 cm


Særlige Bestemmelser
vedrørende betjening
og vedligeholdelse af
Materiellet 1908


          14,5 x 22,5 cm


<<Forside
    Vejledning i
Almindeligt Lokomotivmandskab
2. Del   1948
Kørsel - Fejl ved Lokomotivet
Side 1 - 47  og  Side 48 - 84


        13 x 19 cm

Vejledning i
Almindeligt Lokomotivmandskab
2. Del   1947
Kørsel - Fejl ved Lokomotivet
Side 1 - 58  og  Side 59 - 104


        13 x 19 cm
    Damplokomotivet og dets betjening 1974
Lærebog for lokomotivfører og -fyrbødere


Vejledning for
Ekstralokomotivfyrbødere

Uddrag af ordereserie P 1944


        14 x 23 cm

Samlet af Dansk Jernbane-Klub