Jernbanearkivalier.dk     Lidt om denne hjemmeside
<<Forside

På hjemmesiden jernbanearkivalier.dk
finder du ældre jernbanebøger m.m. i digitaliseret form.
Indholdet henvender sig mest til veteranjernbanernes personale
som kan finde baggrundsviden i lærebøger, manualer og reglementer m.m.
Materialet er samlet af DJK - Dansk Jernbane-Klub
i samarbejde med DVF - Danske Veterantogs Fællesrepræsentation.
jernbanearkivalier.dk er en nonprofit reklamefri hjemmeside.

Redigeret af:
Med bidrag fra:
Jan Eriksen
Mads Bertelsen
Kristian Madsen
Jens H Bondesen
Steven Johansen
Carsten Buhl
Lars Bjerregaard Christiansen
Leif Flensted
Peter Roland Hansen
Poul Henning Hansen
Michael Julsrud
Anders Færch Hansen
William Skov


<<Forside
Materialet er lagret i PDF-filer (PDF/A-1).
PDF er en åben standard, som bruges
til at præsentere dokumenter uafhængig
af software, hardware, og operativsystem.
De små billeder af bogforsiderne er 1 mm = 1 pixel
 
Eksempel på lærebog
der trods sine snart 100 år
stadig forklarer mange emner
vedrørende jernbanedriften for den ny
veteranjernbanemedarbejder.

Ledetraad i Statsbanetjenestens
Begyndelsesgrunde
for
nyansatte Stationselever   1920


          15,5 x 23 cm