Privatbane Materiellister

Sydfynske Jernbaner
Fortegnelse over
Driftsmateriellet 192614,5 x 22 cm


<<Forside
                 
Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub