Banedanmark Trafikale regler       SR   ORS   ORF   Tjenestekøreplaner

Kilde: Banedanmark, april 2023   www.bane.dk/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler

SR   Regler for kørsel og arbejde på infrastruktur,
der ikke er udstyret med enten CBTC eller ETCS

Akselafstand, akseltryk/aksellast, metervægt og læsseprofil
• AML 2023.15.03

Automatisk togkontrol
• ATC-instruks 2022.10.17

Regelinformation
• Regelinformation 2009 - marts 2023

Generelle sikkerhedsinstrukser
• SIN-G 2022.12.12

Lokale sikkerhedsinstrukser
• SIN-L 2023.02.20

Sikkerhedsreglement af 1975
• SR 2023.03.13
 

Supplerende sikkerhedsbestemmelser
• SSB 2022-130 SR TIB 1, Høje Taastrup-Roskilde. Kørsel med prøvetog
• SSB 2022-132 SR SR § 73 Kørsel i aflåste sporskifter
• SSB 2023-101 SR Køretøjer udstyret med mobilt ETCS-anlæg og DK-STM
• SSB 2023-103 SR TIB 6, København H-Vigerslev-Ringsted.
    Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR

• SSB 2023-106 SR SR § 73 Oplåsning af aflåste sporskifter
• SSB 2023-107 SR Undtagelser fra ATC-instruks ved kørsel fra DSB EB
• SSB 2023-109 SR TIB 35,
    Kibæk-Studsgård. Indførsel af af- og tilbagemelding

• SSB 2023-110 SR TIB 31,
    Esbjerg-Tim. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR

• SSB 2023-803 SR-ORF
    Strækning 35 Studsgård. Midlertidig systemgrænse

• SSB 2023-805 SR-ORF TIB 2 og strækning 2,
    Ringsted-Vordingborg. Kørsel med elektriske tog
Generel information   Bremsetabeller og signaturoversigt
• TIB-G 2022.12.12

Strækningsoversigter   1 - 35 samt 52 på Fjernbanen
• TIB-S 2023.04.09
• TIB-S 2023.05.14

Togklargøringsreglement   Eftersyn, klargøring og bremsepr.
• TKR 2019.02.01

Trafikcirkulærer
• TC 2022-21 Forbikørsel af endepunkt uden tilladelse. Håndtering
• TC 2022-31 Hjul- og aksellastdetektorer. Håndtering af alarmer
• TC 2022-32 Kørsel uden kompatibelt togkontrolanlæg
    på infrastruktur med togkontrolanlæg

• TC 2022-33 Beredskab. Afholdelse af øvelser i trafikerede spor
• TC 2023-01 Storebæltsforbindelsen.
    Minimumskrav for opretholdelse af toggangen

• TC 2023-04 TIB 11, Vigerslev-Peberholm.
    Kørsel med toglængde op til 835 meter

TC 2023-06 Øresundsbanen, landanlæg.
    Minimumskrav for opretholdelsen af toggangen

• TC 2023-10 Ringsted-Vigerslev.
    Minimumskrav for opretholdelse af driften

• TC 2023-11 Påkørsel af dyr. Tilkald af hundefører (Scweisshund)
• TC 2023-12 Fjernbanen retningslinjer for "rustkørsel"
• TC 2023-13 Skærpet opmærksomhed ved kraftig nedbør
• TC 2023-14 Fjern. Kortvarige sporspærringer
• TC 2023-17 Undersøgelsesvagt i Banedanmark
• TC 2023-18 Håndtering af nedbørsvarsler, nedbørsalarmer og obs.

Usædvanlige transporter
• UT-instruks 2023.04.01

<<Ældre DSB Sikkerhed og SR udgivelser   <<ATC   <<Forside                                   Filteksterne er ændret til dato format ÅÅÅÅ.MM.DD

ORS   Regler for kørsel og arbejde på de dele af S-banen,
der er udstyret med CBTC.

Lokal instruktioner
• Boulevardtunnelen Lokal instruktion 2023.04.01
• Flintholm Lokal instruktion 2022.04.01
• Hillerød Lokal instruktion 2023.04.01
• Hillerød Lokal instruktion 2023.05.07
• Holte Lokal instruktion 2023.04.01
• København H Lokal instruktion 2023.04.01
• Svanemøllen Lokal instruktion 23.04.01
• Taastrup Høje Taastrup Lokal instruktion 2022.09.25
• Østerport Lokal instruktion 2023.04.01

Manualer
• Aflåsning af sporskifter med låsebolte 23-1

ORS   Operationelle regler S-banen
• ORS 23-1 2023.04.01
• ORS 23-1 2023.04.01 ændringsmarkeret

Regelinformation
• Regelinformation 2022 - marts 2023 Samling
 


Strækningsoversigt
• Strækningsoversigt S-banen 2023-04-01
• Strækningsoversigt S-banen 2023.04.01 Detaljeret
• Strækningsoversigt S-banen 2023.05.01 Detaljeret
• Strækningsoversigt S-banen 2023.05.07

Supplerende-Sikkerhedsbestemmelser
• SSB 2022-902 ORS-ORF
  Manual for aflåsning af sporskifter med låsebolte


Trafikcirkulærer
• TC 2022-21 Forbikørsel af endepunkt uden tilladelse. Håndtering
• TC 2022-31 Hjul- og aksellastdetektorer. Håndtering af alarmer
• TC 2022-33 Beredskab. Afholdelser af øvelser i trafikerede spor
• TC 2023-09 Hillerød, kørsel med Lokaltogs MX 16
• TC 2023-11 Påkørsel af dyr. Tilkald af hundefører (Scweisshund)
• TC 2023-13 Skærpet opmærksomhed ved kraftig nedbør
• TC 2023-15 S-banen. Storminstruks
• TC 2023-17 Undersøgelsesvagt i Banedanmark
• TC 2023-18 Håndtering af nedbørsvarsler nedbørsalarmer og observ.

Virksomhedsregler
•Virksomhedsregler 2023.04.01

ORF   Regler for kørsel og arbejde på de dele af fjernbanen,
der er udstyret med ETCS.

Lokale instruktioner
• Strækning 02 - (Næstved) - Nykøbing F Vest 2022.12.26
• Strækning 02 - (Næstved) - Nykøbing F Vest 2023.05.08
• Strækning 04 - (Roskilde) / Køge Nord - Køge (Næstved) 2023.03.25
• Strækning 06 - (Vigerslev) - (Ringsted) 2023.03.25
• Strækning 25 - (Lindholm) - Frederikshavn 2022.12.26
• Strækning 31 - (Vemb) - Struer 2022.12.26
• Strækning 32 - (Langå) - Struer 2023.01.16

Manualer
• Aflåsning af sporskifter med låsebolt 23-1
• Betjening af sporskifteomstillingsanlæg 22-1
• Manual for overkørsler og deres betjening 22-2

ORF Operationelle regler ETCS-strækninger
• ORF-23-1 2023-03-25
• ORF-23-1 ændringsmarkert 2023-03-25
• ORF-23-1 (en) 2023-03-25
• ORF-23-1 changes marked (en) 2023-03-25

Regelinformation
• Regelinformation 2022 - marts 2023 Samling

Strækningsoversigt
• Strækningsoversigt ETCS 2023.04.05
• Strækningsoversigt ETCS 2023.05.11
• Strækningsoversigt ETCS 2023.05.14
 

Supplerende sikkerhedsbestemmelser
• SSB 2022-501 ORF    Optagelse af midlertidige maærker i ORF
• SSB 2022-902 ORS-ORF
   Manual for aflåsning af sporskifter med låsebolte

• SSB 2023-508 ORF       Strækning 35 Kibæk-Studsgård.
   Indførsel af af- og tilbagemelding

• SSB 2023-509 ORF       Strækning 2, 4 og 6.
    Restriktioner ifm. brug af håndholdt terminal

• SSB 2023-803 SR-ORF
  Strækning 35 Studsgård-Midlertidigt transitionsområde

• SSB 2023-805 SR-ORF
   TIB 2 strækning 2 Ringsted-Vordingborg. Kørsel med elek. tog


Trafikcirkulærer
• TC 2022-21 Forbikørsel af endepunkt uden tilladelse. Håndtering
• TC 2022-31 Hjul- og aksellastdetektorer. Håndtering af alarmer
• TC 2022-33 Beredskab. Afholdelser af øvelser i trafikerede spor
• TC 2022-36 Disponeringsleder TKC øst
• TC 2023-02 Netværksleder
• TC 2023-10 Ringsted-Vigerslev.
   Minimumskrav for opretholdelse af driften

• TC 2023-11 Påkørsel af dyr. Tilkald af hundefører (Scweisshund)
• TC 2023-13 Skærpet opmærksomhed ved kraftig nedbør
• TC 2023-17 Undersøgelsesvagt i Banedanmark
• TC 2023-18 Håndtering af nedbørsvarsler nedbørsalarmer og obs.

Virksomhedsregler
• Togklargørings- og Virksomhedsregler for Fjernbanen
   version TVRF-16-A00
2018.10.01


Tjenestekøreplan Øst
• K23 TKØ Rettet 1 2022-12-11
• K23 TKØ Rettet 2 2023-04-17

Tjenestekøreplan Vest
• K23 TKV 2022-12-11

Tjenestekøreplan Gods
• K23 TKG 2022-12-11

<<ATC   <<Forside

<<Ældre DSB Tjenestekøreplaner
<<Ældre DSB Sikkerhed og SR udgivelserDenne side bliver ikke opdateret.
 
TIB-S       2015
Strækningsoversigter

   
SR = Sikkerhedsreglement.
ORS = Operationelle regler S-banen.
ORF = Operationelle regler Fjernbanen.
ETCS = European Train Control System = Det nye signalsystem på fjernbaner.
CBTC = Communication-based train control = Det nye signalsystem på S-banen.
ATC = Automatic Train Control = Ældre signalsystem.
TIB = Tjenestekøreplanens indledende bemærkninger.

Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub