Jernbanearkivalier -en blandet samling præsenteret af Dansk Jernbane-Klub i samarbejde med DVF - Danske Veterantogs Fællesrepræsentation.

DSB
Lærebøger m. m.
Geografi og sprog
Instrukser, Reglementer m.m.
Ordresamlingen    • Cirkulærer
Driftsuheld og hjælpetog m.m.

Sikkerhed og Rangering
DSB SR 1975
Sikringsanlæg       • Signaler

Køreplaner TIB og La
Særtogsanmeldelser
Togplaner
Maskinplaner

Materielbrochurer
Materiellister
Materiel  
Generelt
Damptog  
Betjening - Lærebøger
Damptog  
Beretninger - Erfaringer
Damptog  
Forskrifter - Normer
Motortog
Eltog
Vognmateriel     • Interfrigo

Baneanlæg      • Spor
Profiler, læsning og akseltryk

Generelt
Bremser      • El- og gasanlæg
Hjul             • Togopvarmning

Fabrikker
Materiel Motorer Komponenter
  Privatbaner
Privatbanekøreplaner Vest
Privatbanekøreplaner Øst
Reglementer, Instrukser, m.m.
Uniforms- og Tjenestereglementer
Sikkerheds- og Signalreglementer
Jubilæer
Damptog
Motortog
Vognmateriel
Bornholm
Industribaner

Aalborg Privatbaner
Tjenestekøreplaner
Publikumskøreplaner
Reglementer, Instrukser, m.m.
Beretning om Driften
Materiel

Hjørring Privatbaner
Køreplaner og reglementer

Forskelligt
Betænkninger og Afhandlinger
Nordjylland
Jernbanekort
Køreplaner for hele landet
Modeljernbaner

Jernbanearkivalier.dk

• Lidt om denne hjemmeside
 

Nyeste
Jernbanekort fra år 1932 og 1977.
Scandia Instruktion for Motorvogn HP M 20 Hercules motor 1952.
DSB Baneafdelingen Bygningsinstallationer samt boligregler 1958.
Dieselelek. motorvogne og diesellokomotiver Vejledning Afsnit I og II 1959.
Magnetisme og elektricitet tekst og tegninger Jernbaneskolen 1959.
DSB Trækkraftmateriel for fjerntrafik 1992.
DSB Undgå arbejdsskader 1997.
Ordensreglement for Privatbanerne 1934.
Aalborg Privatbaner - Beretning om driften.
Modeljernbanen - Tidsskrift for jernbaner og modeljernbaner 1949-52.
Skagensbanen gennem 40 Aar 1890 - 24. Juli - 1930.
Vej- og Jernbanebygning - Liniebestemmelse - 3. Hæfte 1922.
De danske Statsbaner Værkstedstabeller.
Tegninger og fotos af danske lokomotiver og vogne - Modeljernbanen 1950.
DSB Jernbanetrafikkundskab - jernbaneskolens trafikassistentkursus 1962
DSB G.U.B. manglende, overtalligt og beskadiget Gods Bestemmelser 1935.
Forbindelsestakst for befordring af gods m m mellem stationer på DSB 1953.
DSB Opførelse af Enkelt-Bolig for Portør eller Banearbejder 1916.
Jernbanekort  1929  1938  1945  1970   Nordjylland 1913.
Redegørelse for forenkling og billigørelse af driften Farum - Slangerup 1950
Lov om Anlæg og Drift af private Jernbaner 1894.
DSB Signalreglement Af 1944 (SIR) Rettet til 25/5 1974.
Die Entwicklung des Baues von Diesel-Lok. und Diesel-Triebwagen 1928
Breuer Lokomotor D.R.P. Type IV 1930.
Tekniske anlæg og Hjælpemidler på stationerne og ved maskindepoter 1955
Særlige bestemmelser for rangering til og fra færger Bilag I, ordreserie N.
Danfoss termostatstyret dampvarme til midtgangsvogne.
The "Sentinel" Transport News June 1924. (fabrik)
DSB Uddrag af Trykluftsbrensen (TB I) 1981.
Præstø-Næstved-Jernbane Nr. 10 Fribefordringsreglement 1889.
DSB Almindelig Jernbanelære 1927.
Nye letbyggede dieseltog til danske privatba - Nord Järnbtidsk 1965 (Y-tog)
DSB Betjeningsvejledning for MT-Lokomotiver 1970.
Frichs Kodekatalog for reservedele til skinnebusmotor 8115CC Model 1951.
Bedienungsanleitung für Voith-DIWA-Getriebe Typ 501. 1967 (Y-tog).
UIC Code 511 0 Trailing Stock Wheelbase 1987. (hjul)
DSB Elementær jernbanelære 1936, 1948 og 1957.
DSB MH Lokomotiv Beskrivelse og betjeningsvejledning 1980.
Baner og Biler 1936. (afhandling)
124 år på Frichs 1977  -  Arbejds og lønforhold på Frichs 1978.
  Sidst ankomne bog er øverst i listen


Andre arkiver:
Danmarks Jernbanemuseum
Jernbanehistorie (Jernbanemuseet)
DJK's bogserie
Signalposten
Thomas Boberg Nielsen
Erik Olsen's side om jernbaneteknik
Arkivet for Jernbaner
  Det Kgl. Bibliotek
Rigsarkivet
Bibliotek.dk
arkivdk
Aviser i Mediestream

jernbanearkivalier.dk er en nonprofit reklamefri hjemmeside

Du er besøgende nr: på denne side, siden 1. januar 2020.

år 2019 ialt 8319 bsøgende
år 2018 ialt 6418 bsøgende
år 2017 ialt 4037 bsøgende
år 2016 ialt 4447 bsøgende
år 2015 ialt 4272 bsøgende
år 2014 ialt 3582 bsøgende
år 2013 ialt 4002 bsøgende
nov. og dec. 2012 ialt 2733 bsøgende