Jernbanearkivalier   -en blandet samling præsenteret af Dansk Jernbane-Klub
 i samarbejde med DVF - Danske Veterantogs Fællesrepræsentation
DSB
Virksomheden       • Ansættelse
Lærebøger m. m.   • Historie
Instrukser, Reglementer m.m.
Ordresamlingen    • Cirkulærer
Driftsuheld og hjælpetog m.m.

Sikkerhed - SR     • Rangering
Sikringsanlæg - Signaler
Signalreglementer

Køreplaner
Tjenestekøreplaner   • La
Særtogsanmeldelser og prøvetog
Togplaner       • Maskinplaner

Materiel
Damplokomotiver
Motortog
Eltog
Vogne

Bremser      • El-anlæg
Hjul             • Gas-anlæg
Togopvarmning
Profiler, læsning og akseltryk

Baneanlæg      • Spor

Banedanmark
• Sikkerhed
• ATC
  Privatbaner
• Privatbaner -de enkelte baner
Reglementer, Instrukser, m.m.
Uniforms- og Tjenestereglementer
Sikkerheds- og Signalreglementer
• Ansættelse
Damptog
Motortog
Industribaner

Fabrikker
Materiel Motorer Komponenter

Forskelligt
Tidsskrifter
Fagforeninger
Historie og beretninger
Geografi         • Jernbanekort
På tur med toget
Køreplaner for hele landet
Sprog - Parlør       • Musik - Sange
• Typografi - Bogstaver og skilte
Nordjylland
Overenskomster danske Jernbaner
Betænkninger og Afhandlinger

Jernbanearkivalier.dk

• Lidt om denne hjemmeside

Andre arkiver:
Danmarks Jernbanemuseum
Jernbanehistorie (Jernbanemuseet)
DJK's bogserie
Signalposten
Thomas Boberg Nielsen
Erik Olsen's side om jernbaneteknik
Arkivet for Jernbaner
  Danmarks Tekniske Kulturarv
Det Kgl. Bibliotek
Rigsarkivet
Bibliotek.dk
arkivdk
Aviser i Mediestream
Slægtsforskernes Bibliotek

jernbanearkivalier.dk er en nonprofit reklamefri hjemmeside

Du er besøgende nr: på denne side, siden 1. januar 2023.

År 2022 var der ialt 14993 bsøgende og 108 ny titler.
år 2021 ialt   14704 bsøgende og 89 ny titler
år 2020 ialt   10506 bsøgende og 87 ny titler
år 2019 ialt     8319 bsøgende og 54 ny titler
år 2018 ialt     6418 bsøgende
år 2017 ialt     4037 bsøgende
år 2016 ialt     4447 bsøgende
år 2015 ialt     4272 bsøgende
år 2014 ialt     3582 bsøgende
år 2013 ialt     4002 bsøgende
nov. og dec. 2012 ialt 2733 bsøgende
 

Nyeste
Erindringer fra Gribskovbanen og Hornbaekbanen 1963.
Nordfynske Jernbane Køreplan for tog og rutebiller 31. maj 1959.
NSB Trykk Nr. 735 Forskrifter vedk. rep. av rullende materiell 1949.
SFJ MD 6-10 Motorvogn B&W Motor beskrivelser.
OKMJ BE 12 Personvogn - Scandia 1924 - Tegninger.
Lyngby-Nærum Banen gennem 50 aar "Grisen" 1900 - 1950.
Instruks for automatiske linieblokanlæg på dobbelsporet bane 1953.
Betjeningsvejledning for sikringsanlæget på Fredericia station 1968.
Vejledning for Signalpasser paa en Mellemblokpost 1932.
LNJ - Nu Nye nemme Nærum tog 1968.
DSB Signalhytte - Klampenborg-Helsingør - Tegning.
Leyland 0680 11,1 Liter Dieselmotor manual afsnit 3S.
Triangel - Scandia Skinneominibus Betjening og vedligehold 1942
Sikringsanlægget på Fredericia station 1968.
VNTJ M 11 Frichs diesel-el lokomotiv - Tegningsfortegnelse 1932.
Scandia Skinnebusser - Tegninger.
Triangel Motorvogne - Tegninger.
Bilag til Betænkning ang. Sikkerhedsforholdene v Statsbanerne 1918.
Betænkning angaaende Sikkerhedsforholdene ved Statsbanerne 1918.
Traktionsudvalgets Betænkning 1. del og 2. del. 1956.
Damplokomotivet og dets Betjening - Tekst og planer 1925.
APB Nr. 17 og FFJ Nr. 18 - Tegninger af damplokomotiverne.
DSB Personvogne - Vejledning for stationsbetjente 1986.
Liste over Ekspeditionssteder for Befordring af Gods m. m. 1942.
Erindringer fra 53 år ved DSB 1909-1963 E. Angelo Lynge.
Banedanmark ATC dokumenter.
DSB AML - Akselafstand, akseltryk, metervægt og læsseprofil 1953.
DSB Ordresamlingen Serie H Kasse- og regnskabsvæsen 1933-67.
LJ Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab 1874-1924 Jubilæum.
Dansk Lokomotiv Tidende  Årgang 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985.
DSB Efteruddannelse af lokomotivfoerere MX MY MZ 1982.
DSB Betjening - Olieforsyningsanlæg og drejeskiver 1988.
Banedanmark - Sikkerhed - Trafikale regler april 2023.
Jærnbanen gennem 100 aar - Illustreret Haandbog 1927.
Geografiske studier over Jernbanerne i Danmark 1949.
Damplokomotivet og dets Betjening Tillæg 1944 Tekst og Tegninger.
Vejledning for Togførere - Linieblokanlæggene dobb. sp. bane 1931.
Betænkning udgivet i 1956 af Privatbanekommisionen.
Hillerød-Frederiksværk Jernbane - Jubilæum 1897-1947
Frederiksværk-Hundested Jernbane Jubilæum 1916-1941.
HFHJ  Baneforlægningen Hillerød-Skævinge I Aarene 1942-50.
TKVJ  Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane - Jubilæum 1917-1942.
TFJ  Thisted-Fjerritslev Jernbane - Jubilæum 1904 - 1954.
LB  Langelandsbanen - Jubilæum 1911-1936.
NFJ  Nordfyenske Jernbane - Jubilæum 1882-1907.
OMB  Nordvestfynske Jernbane - Jubilæum 1911 - 1961.
ONFJ  Vedtægter for Odense-Nørrebroby-Faaborg Jernbaneselskab.
SFB  Vedtægter for Faaborg-Svendborg Jernbaneselskab.
OKMJ  Tjenestekøreplan Gyldig fra 29. maj 1960.
OHJ  Odsherreds Jernbane - Jubilæum 1899 - 1949.
HTJ  Høng-Tølløse Jernbane - Jubilæum 1901-1926 og 1901-51.
GDS  Gribskovbanen - Jubilæum 1880-1905 og 1880-1930.
    Sidst ankomne bog er øverst i listen