Sydfynske Jernbaner     Odense-Svendborg       Odense - Nørre Broby - Faaborg       Svendborg - Nyborg
Svendborg - Faaborg       Ringe - Faaborg       Ringe - Nyborg
   

Rullende materiel SFJ

• SFJ Nr 9 Damplokomotiv - SFJ 1921.
• SFJ Nr 11 Damplokomotiv - Esslingen 1891.
• SFJ Nr 11 Damplokomotiv tender - Esslingen 1891.
• SFJ Nr 16 Damplokomotiv - Baldwin 1899.
• SFJ Nr 17-18 Damplokomotiv - Baldwin 1900.
• SFJ Nr 30 Damplokomotiv - SFJ 1912.
SFJ projekttegninger
• SFJ udkast 1C1 Tenderlokomotiv 21. sep. 1922
• SFJ udkast 1B1 Tenderlokomotiv 14. apr. 1923
• SFJ udkast 1B1 Tenderlokomotiv 8. feb. 1923

• SFJ MD 6-10 Motorvogn B&W Motor beskrivelser.

• SFJ AA 2 og 4 Personvogn 1875.
• SFJ J 129-130 Personvogn - Scandia 1899.
• SFJ J 143-145 Baenkevogne - Arlöff 1911.

SFJ tegningerne fra DMJK befinder sig i NSJKs arkiv.
Mange af tegningerne er nedfotograferet til størrelsesforhold 1:45.

Rullende materiel ONFJ

• ONFJ B 27-28 Personvogn - Scandia 1906.

Rullende materiel SNB

• SNB AB 10 Personvogn - Scandia 1896.

<<Privatbaner     <<Forside


SFJ = Sydfyenske Jernbaner
Svendborg Banen = Odense-Svendborg
RNB = Ringe-Nyborg Banen
RFB = Ringe-Faaborg Banen
ONFJ = Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane
SFB = Svendborg-Faaborg Banen
        = Faaborg-Svendborg Jernbaneselskab
SNB = Svendborg-Nyborg Banen

SFJ 1-3 og RFB 4-7 Henschel fabriksfoto 1923

Sydfynske Jernbaner
Fortegnelse over
Driftsmateriellet 192614,5 x 22 cm
Vedtægter for
Odense-Nørrebroby-
Faaborg Jernbaneselskab 195014 x 21 cm            

Vedtægter for
Faaborg-Svendborg
Jernbaneselskab   195014 x 21 cm            
 
Tjenestekøreplan for
Sydfyenske Jernbaner
Gyldig fra 15. Maj 1939.


20,5 x 24,5 cm       • Tillæg


Fyenske Jernbane     1882
Ringe - Faaborg Anlægskort14 x 21 cm

Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub