Historie og Beretninger

George Stephenson
Grundlæggeren af
Jærnbanerne   1877        13,5 x 20 cm

<<Forside
Yderligere Indlæg i
den Sydsjællandske
Jernbanesag 186712,5 x 19 cm

 
Jærnbanen gennem 100 aar
Illustreret Familie-Journals
26. Haandbog 1927        13 x 18 cm
 
Erindringer fra 53 år
ved DSB 1909-1963
E. Angelo Lynge        14 x 21 cm
Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub