Frichs   Lokomotivfabrikken i Aarhus
Frichs Diesellokomotiver og motorvogne
• DSB Motortog.
• Privatbane Motortog.

 
Frichs Motorer
• Frichs Dieselmotorer
 
Frichs Historiske dokumenter
• Brev fra William Bay 1982 om BR 44 damplokomotiverne.
• Artilel fra 1981 om BR 44 damplokomotiverne.
• Errindringer fra Frichs skrevet af Erik Jensen. i 1981
• Udenlandske lokomotiver i Århus 1946-50.
• Frichs Standard Diesel Informationsmateriale til ORE 1956.
• Frichs Salgsprospekt - List of References 1955.
• Frichs Salgsprospekt - List of References Juli 1936.  ekeving.se
• Frichs Salgsprospekt - Liste Des References Mai 1937.
Frichs Salgsprospekt - Diesel-Lokomotiver og Motorvogne 1933.
14,5 x 21 cm

                FRICHS tegnestue i Aarhus 1921
Frichs Jernbanemateriel oversigter   Damp- og motortog


  Registrant for Frichs samlingen xlsb-fil
Fortegnelse over
rullende materiel
fremstillet af FRICHS

Af: William Bay   ca 1950.
              375Hk og 750Hk lok er tilføjetA4
Frichs Fortegnelse over
lokomotiver
    1970


A4

Frichs Lokomotiv Vægte


              17,5 x 22 cm
Frichs Fabrikationsliste og
ordreoversigt
    ca 1950


ca 23 x 36 cm
Frichs tegningssystem
og lidt historie
      ver3
Af: Peter Roland Hansen


A4

<<Frichs motorfabrik
<<Forside       <<Fabrikker
 
124 år på Frichs
1977

A5
 
Arbejds og lønforhold
på Frichs
 1978

A5
Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub