DSB Vogne       Vejledninger Lærebøger m m

Vejledning i kendskab til
Vognmateriellet 1957
Tekst        13,5 x 19 cm

Vejledning i kendskab til
Vognmateriellet 1957
Tegninger        13,5 x 19 cm

Vejledning i kendskab til
Vognmateriellet 1945        13,5 x 19 cm

Vognlære over Statsbanernes Vognmateriel 1929


        13,5 x 20,5 cm

<<Personvogn tegninger
<<Godsvogn tegninger
<<Materiel     <<Hjul
<<Normer
<<Forside
   
Vogntegninger
• DSB Person- og postvogne
• DSB Godsvogne


Tegning af Personvogn  DSB AE 262

Hansen ophæng
  til Rystevogne 1933. (fjedre)

• Normalmaal for Anbringtlse af
   Signalholdere og Ledninger
   paa Vogne 1927.   30 x 42 cm

   De danske Statsbaner
• Maskinafdelingen
   Normaltabeller

• Værkstedstabeller
   for lokomotiver og vogne

• Trækapparater (koblinger)

DSB Personvogne
Vejledning for stationsbetjente
1986


A4

DSB Vognlære 1985


A4

Vejledning i kendskab til
Vognmateriellet 1943


19 x 27 cm
   
DSB Vognmateriel 1968 Tekst
Figur-delen mangler


          14,5 x 21 cm

DSB Mangelkatalog vogne 1986


A4

DSB Revisionsregeler
for Vogne
  1925

    15 x 21 cm   Fotokopi

DSB Instruks for
Vognopsynsmænd og
Vognsmørere
  1899
(side 2-3 mangler)


 12 x 18 cm   Fotokopi
   
DSB Sådan klarer
personvognsmateriellet
vinteren
            1982


          14,5 x 21 cm

DSB materiel
Vejledning-for Semvac
Vacuum-Toilet til
Bn - ABns - ADns-(e)          14 x 21 cm

Betingelser og Techniske
Bestemmelser mht levering
af Vogne til de sjællandske
Jernbaner
  1878


          17 x 27 cm

Betingelser for Levering af
Vogne til de sjællandske
Jernbaner
  1869


          13 x 20 cm

DSB Vandalernes Tog 1948


          14,5 x 21 cm
Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub