Overenskomster mellem danske Jernbaner

Overenskomst   om
gensidig benyttelse af
godsvogne mellem danske
baner indbyrdes   1938

15,5 x 23,5 cm

<<Forside
 
De Danske Statsbaner
Skematisk Fortegnelse over
Privatbanevogne
der kan indlemmes i Statsbanernes Tog
Samt Privatbane-Motorvogne
der kan befare Statsbanernes Strækninger
Den 1. juli 1931


        25 x 33 cm
• Privatbanevogne Tillæg I   1932
• Privatbanevogne Tillæg II  1933
• Privatbanevogne Tillæg III 1934
• Privatbanevogne Tillæg IV 1935
• Privatbanevogne Tillæg V  1936
• Privatbanevogne Tillæg VI 1937
        24 x 33 cm

De Danske Statsbaner Maskinafdelingen
Skematisk Fortegnelse over
Privatbanevogne
der kan indlemmes i Statsbanerenes Tog
Den 1ste Februar 1914


        25 x 33 cm
 
Overenskomster M. M.
vedrørende
Fremmede Baners tilslutning
til De Danske Statsbaner   II

1897 - 1904 Tillæg udgivet 1905


          15,5 x 22,5 cm

Overenskomster M. M.
vedrørende
Fremmede Baners tilslutning
til De Danske Statsbaner
1897


          15,5 x 22,5 cm
 
Overenskomst mellem
De danske Srtatsbaner og
Ringkøbing-Nørre Omme
Jernbane 1912


        14 x 21 cm

Overenskomst mellem
DSB og RØJ og ØHJ
vedrørende direkte
Indskrivning af Gods
m.m.       1925


        14,5 x 21,5 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub