DSB Normer     Fællesnormer  -  F-Normer                   • Ny Normer Juli 1955.
       

• Oversigt - F-Normer i emne grupper  13/02 2024

Grp. 0 - Diverse oversigter m.m.

F-Norm     Rev.       Betegnelse
• 0            1   Forside F-Norm Fællesnormer
• 0.000-1  3   Fordeling af F-Norm Fordelingstal 1 og 2.
• 0.000-1  4   Fordeling af F-Norm Fordelingstal 1 og 2.
• 0.000-2  E   Pl. 1 Fordeling af F-Normer over glas til vinduer.
• 0.000-2  B   Pl. 2 Fordeling af F-Normer over glas til vinduer.
• 0.000-5  A   pl.1 Fordeling af F-Norm Fordelingstal 5.
• 0.000-5  B   pl.2 Fordeling af F-Norm. Fordelingstal 5.
• 0.020     1   Gruppeinddeling.
• 0.030     A   Fortegnelse over Resopalskilte.
• 0.060     0   Oversigt over metalblandinger A3.
• 0.060     1   Oversigt over metalblandinger A3.

Grp. 1 - Arrangementer   P.t. ingen F-normer i Grp. 1

Grp. 2 -   Ikke i brug

Grp. 3 - Hjul, aksler, fjedre, kardan

F-Norm         Rev.       Betegnelse
• 3.1-1         B  Akselhals på hjulsæt type 6n m Athermos akselkasse A3.
• 3.0010-1        Målegrænser for hjulringe.
• 3.0010-2   A  Hjulringeprofil Spareprofil.
• 3.0010-3   A  Normalt hjulringeprofil Færdigbearbejdet.
• 3.0010-3   D &Normalt  hjulringeprofil Færdigbearbejdet.
• 3.0010-4   C  Hjulringeprofil med speciel stigning og normal flange.
• 3.0010-5   B  Hjulringeprofil med smal flange Færdigbearbejdet.
• 3.0010-5   C  Hjulringeprofil med smal flange Færdigbearbejdet.
• 3.0010-8   C  Hjulringeprofil Standaed Form A.
• 3.0010-9       Standard hjulringeprofil Form H Færdigbearbejdet.
• 3.0010-9   C  Hjulringeprofil Standard Form H.
• 3.0010-10 A  Hjulringeprofil uden flange færdigbearbejdet.
• 3.0010-11 D  Målegrænser for hjulprofiler I Slid på flangen.
• 3.0010-11 E  Målegrænser for hjulprofiler I Slid på flangen.
• 3.0010-12 C  Målegrænser for hjulprofiler II - Hjulringe - helhjul.
• 3.0010-14 C  Maksimal hjulafdrejning og maksimalt slid II.
• 3.0010-14 D  Maksimal hjulafdrejning og maksimalt slid II.
• 3.0010-14 I   Maksimal hjulafdrejning og maksimalt slid II.
• 3.0010-14 L  Maksimal hjulafdrejning og maksimalt slid II.
• 3.0010-14 M  Maksimal hjulafdrejning og maksimalt slid II.
• 3.0010-16     Hjulprofil DSB 82-1 for hjuldiametre > 760 mm.
• 3.0010-17     Hjulprofil DSB 82-2 for hjuldiametre <= 760 mm.
• 3.0010-18     Hjulprofil DSB 82-3 for lokomotiver.
• 3.0010-19     Hjulringeprofil. Spareprofil til lok.
• 3.0012-1  H  Hjulringefortegnelse Ubearbejdet.
• 3.0012-1   J   Hjulringefortegnelse Ubearbejdet.
• 3.0012-2  A  Hjulringefortegnelse II Bredde 145 mm ubearbejdet.
• 3.0013-1  C   Bestillingsprofil for hjulringe Bredde 138 mm Ubearbej.
• 3.0013-3  C   Bestillingsprofil for hjulringe Bredde 145 mm Ubearbej.
• 3.0013-4  C   Bestillingsprofil for hjulringe Bredde 138 mm Ubearbej.
• 3.0013-4  D  Bestillingsprofil for hjulringe Bredde 138 mm Ubearbej.
• 3.0014-1  0   Værktøj til måling af hjulringetykkelser.
• 3.0014-1  A  Værktøj til måling af hjulringetykkelser.
• 3.0014-3  C   Lære til bedømmelse af flangeslid Kritisk qR mål.
• 3.0014-4       Helhjul Overfladehårdhed Strukturkontrol.
• 3.0015-1  F   Fordeling af hjulsættyper I med angivelse af hjulprofil.
• 3.0015-2  D  Fordeling af hjulsættyper II med angivelse af hjulprofil.
• 3.0015-2  F   Fordeling af hjulsættyper II med angivelse af hjulprofil.
• 3.0015-2  G  Fordeling af hjulsættyper II med angivelse af hjulprofil.
• 3.0015-3  B   Fordeling af hjulsættyper III med angivelse af hjulprofil.
• 3.0015-3  C   Fordeling af hjulsættyper III med angivelse af hjulprofil.
• 3.0016-0  D  Hjulsættypers anvendelse samt bestillingstegninger.
• 3.0016-0  F   Hjulsættypers anvendelse samt bestillingstegninger.
• 3.0016-1  E  Hjulsættyper motormat. og permanent tilkoblede vogne.
• 3.0016-1  G  Hjulsættyper motormat. og permanent tilkoblede vogne.
• 3.0016-3       Personvogne Hjulsættyper Rev medd Erstatter F-norm.
• 3.0016-3   F  Hjulsættyper Personvogne.
• 3.0016-3  G  Hjulsættyper Personvogne.
• 3.0016-3  H  Hjulsættyper Personvogne.
• 3.0016-5  B  Hjulsættyper Post- og rejsegodsvogne.
• 3.0016-5  C  Hjulsættyper Post- og rejsegodsvogne.
• 3.0016-6  E  Hjulsættyper Godsvogne I og II.
• 3.0016-6  G  Hjulsættyper Godsvogne I og II.
• 3.0016-7  B  Hjulsættyper Godsvogne II.
• 3.0016-9  B  Hjulsættyper Specialvogne.
• 3.0016-9  C  Hjulsættyper Tjenestevogne.
• 3.0017-1  D  Oversigt over hjulsættyper Type 6b-13 m.
• 3.0017-2  C   Oversigt over hjulsættyper Type 14-31.
• 3.0017-2  F   Oversigt over hjulsættyper Type 14-31.
• 3.0017-3  C  Oversigt over hjulsættyper Type 32-86E.
• 3.0017-3  D  Oversigt over hjulsættyper Type 32-86E.
• 3.0017-4  G  Oversigt over hjulsættyper Type 90E-1.
• 3.0017-4   I   Oversigt over hjulsættyper Type 90E-137.
• 3.0017-10 A  Oversigtstegninger over hjulsæt A3.
• 3.0018           Istandsættelse af navsæder.
• 3.0100-1  A   Mærkning i akselender for hjulsæt I Glatte akselender A3.
• 3.0100-2  A   Mærkning i akselender til hjulsæt II med gevindtappe.
• 3.0100-5  C   Mærkning af helhjul og af hjulskiver.
• 3.0100-6       Mærkning af hjulringe efter UIC 853-1 DSB Vtj 1989.
• 3.135       F   Bolt med sikring til fjederlasker mv.
• 3.135-1    C   Sikring for bolt til fjederlasker mv.
• 3.140       D   Fjederlasker.
• 3.420       B   Olieslyngring for Isothermos eller Athermosakselkasse.
• 3.491            Fjeder for bremsehænger.
• 3.533-1         Skruefjeder for stillepind til bremseklods.
• 3.535-1    A  Keglefjeder for stillepind til bremseklods.
• 3.539-1         Skruefjeder for stillepind til bremseklods.
• 3.540-1         Skruefjeder for stillepind til bremseklods.
• 3.540-2         Skruefjeder for stillepind til bremseklods.
• 3.540-3         Skruefjeder for stillepind til bremseklods.
• 3.900       B   Styreskive f fjeder Udvendig.
• 3.900-1         Styreskive f fjeder Idvendig.
• 3.1000-1  B   Løbenumre for bladfjedre.
• 3.1000-1  C   Løbenumre for bladfjedre.
• 3.1000-2  B   Løbenumre for bladfjedre.
• 3.1000-2  C   Løbenumre for bladfjedre.
• 3.1000-3  A   Løbenumre for bladfjedre.
• 3.1000-3  C   Løbenumre for bladfjedre.

Grp. 4 - Bogie   P.t. ingen F-normer i Grp. 4

Grp. 5 - Trækapp., puffere

F-Norm     Rev.       Betegnelse
• 5.075      B  Skruekobling.
• 5.075-1       Skruekobling Let type.
• 5.150-1   A  Fortegnelse over kurvepuffere og specielle puffere A3.
• 5.150-2   B  Fortegnelse over cylinderpuffere og evolutfjedre A3.
• 5.150-4   C  Fortegnelse over ringfjederpuffere A3.
• 5.150-4    J  Fortegnelse over ringfjederpuffere m flade og hvælvede A3
• 5.150-4  M  Fortegnelse over ringfjederpuffere m flade og hvælvede A3
• 5.150-5  D  Fortegnelse over ringfjederpuffere m flade og hvælvede A3
• 5.150-5   J   Fortegnelse over ringfjederpuffere m flade og hvælvede A3
• 5.150-101  C  Oversigt over ringfjederpuffere på motormateriel.
• 5.150-101  F  Oversigt over ringfjederpuffere på motormateriel.
• 5.150-101   I  Oversigt over ringfjederpuffere på motormateriel.
• 5.150-102  C  Oversigt over ringfjederpuffere på personvogne.
• 5.150-102  E  Oversigt over ringfjederpuffere på personvogne I.
• 5.150-102  F  Oversigt over ringfjederpuffere på el-loko og S-togs vg.
• 5.150-103  D  Oversigt over ringfjederpuffere på personvogne.
• 5.150-103  E  Oversigt over ringfjederpuffere på personvogne II.
• 5.150-103  G  Oversigt over ringfjederpuffere på personvogne.
• 5.150-104  C  Oversigt over ringfjederpuffere på rejseg post og S-tog.
• 5.150-104  E  Oversigt over ringfjederpuffere på rejseg post og S-tog.
• 5.150-104  G  Oversigt over ringfjederpuffere på personvogne.
• 5.150-105  C  Oversigt over ringfjederpuffere på godsvogne.
• 5.150-105  G  Oversigt over ringfjederpuffere på person rejseg postv.
• 5.150-106  B  Oversigt over ringfjederpuffere på godsvogne.
• 5.150-106  F  Oversigt over ringfjederpuffere på godsvogne.
• 5.150-107  C  Oversigt over ringfjederpuffere på godsvogne og tjgv.
• 5.170     A  Bred kile til muffe for ældre trækapparat.
• 5.170-1       Smal kile til muffe for ældre trækapparat.
• 5.176      1  Skålmuffe.
• 5.251-1  C  Udligningsring til ringfjederpatron.
• 5.251-2  C  Feder til ringfjederpuffer.
• 5.251-3  C  Mærkeskilt for ringfjederpuffer.
• 5.251-4  E  Mærkeskilt for ringfjederpuffer Lagernummer og årstal.
• 5.251-5  C  Mellemlæg.
• 5.251-6  A  Mellemlæg.
• 5.251-7      Mærkeskilt for ringfjederpuffer med smøremiddel nr og år.
• 5.251-8      Mærkeskilt for ringfjederpuffer. Lagernummer og årstal.
• 5.251-9  A Mærkeskilt for ringfjederpuffer Lagernummer og årstal.
• 5.251-10    Mærkeskilt for puffere med 105 mm vandring og dynamisk
• 5.251-11    Mærkeskilt for internat udskif puffere med 105 mm vandr
• 5.252     C  2-delt ring til fjederpuffere.
• 5.253     0  Fortegnelse over pufferstokke med skiver til kurvepuffer.
• 5.253     B  Fortegnelse over pufferstokke med skiver til kurvepuffer.
• 5.253-1  A  Pufferstødring.
• 5.253-2       Bøsning.
• 5.253-3  A  Kravebøsning.
• 5.253-4  B  Styreknast.
•                   Type betegn for puftere m svagt hvælvede skiver.
•                   Type betegn for puffere m stærkt hvælvede og flade skiver.

Grp. 6 - Perron, overgang, broklap   P.t. ingen F-normer i Grp. 6

Grp. 7 - Vognkasse detail, låse, vinduer m.m.

F-Norm     Rev.       Betegnelse
• 7.32             Oversigt over glas til vinduer (87-sider). Se emnegrp. listen.
• 7.186-1    1  Toiletafløbsrør.
• 7.186-2    0  Toiletafløbsrør.
• 7.186-3    0  Toiletafløbsrør.
• 7.186-4    0  Toiletafløbsrør.
• 7.186-5    0  Toiletafløbsrør.
• 7.186-25      Toiletafløbsrør Ltr. Ms 407-416.
• 7.462-1    F  Sidegreb for lås højre m. stift.
• 7.462-2    F  Sidegreb for lås venstre m. stift.
• 7.467-7    F  Sidegreb for lås venstre m. stift.
• 7.2050-1  B  Nøgle for jernbanedorn.
• 7.2050-2  C  Nøgle for postvognsdorn.
• 7.2050-3  A  Dobbeltnøgle for jernbanedorn (Normal).
• 7.2050-4       Dobbeltnøgle for jernbanedorn (Kort).
• 7.2100     1   Gardinholder.
• 7.2100     2   Gardinholder.
• 7.2100-1  A  Gardinholder. Type-I.
• 7.2301-1  A  Hjørnestykke til vinduesrammer.
• 7.2301     A  Hjørnestykke til vinduesrammer.
• 7.2304-1  0   Plade for læderstrop til vindue uden vinduesløfter.
• 7.2504     1   Snorskive til delte vinduer.
• 7.2504-2  0   Tap til snorskive.

Grp. 8 - Motor. (Se også M-Norm)  P.t. ingen F-normer i Grp. 8

Grp. 9 - Køleanlæg. (Se også M-Norm) P.t. ingen F-normer i Grp. 9

Grp. 10 - Gearkasse, overføring til drivaksel. (Se også M-Norm)
 P.t. ingen F-normer i Grp. 10

Grp. 11 - Banemotor, generator, belysning. (Se også M-Norm)

F-Norm     Rev.       Betegnelse
• 11.150    A  Indstilling af Pintsch apparatskab type KR.150.
• 11.151         Reservelysrør findes i Dansk. Fransk. Tysk. Italiensk.
• 11.152         Advarsel Halvledere anvendt
• 11.182-1 D  Signalglas til frontlanterner.
• 11.182-2 A  Signalglas til frontlanterne "Fabeg".
• 11.182-3 A  Fast signalglas Litra FS og MM.
• 111.82-4 A  Fast signalglas Dieselloko ltr MH 201-203.
• 11.700         Kabelsko for Hovedafbryder.
• 11.961-11 B Bøsning til ophæng af dynamo 100-125 Amp.
• 11.961-14    Afstandsrør til ophæng af dynamo 100-125 Amp.
Grp. 12 - Bremse, trykluft, sanding. (Se også M-Norm)

F-Norm     Rev.       Betegnelse
• 12.98-1  C  Oversigt over stillepinde fjedre og skiver for bremseklodser.
• 12.98-2  C  Oversigt over stillepinde fjedre og skiver for bremseklodser.
• 12.98-3      Oversigt over stillepinde fjedre og skiver for bremseklodser.
• 12.99-1  D  Stillepind for bremseklods med slids og hul.
• 12.99-2  B  Stillepind for bremseklods med påsvejst normal tap.
• 12.99-3  B  Stillepind for bremseklods med påsvejst speciel tap.
• 12.99-4  A  Stillepind for bremseklods med påsvejst nav.
• 12.99-5  A  Stillepind for bremseklods med slids og hul.
• 12.99-6  A  Stillepind for bremseklods med påsvejst nav.
• 12.99-7  A  Stillepind for bremseklods med påsvejst styrerondel.
• 12.99-8       Stillepind for bremsetøj 2100 mm og 2500 mm Træbogier
• 12.212      0  Gev profil for 2-løbet rundgev.
• 12.284-1  B Nødbremsetrækkasse m lodret snoretræk til højre.
• 12.284-1  B  SO Nødbremsetrækkasse med lodret snoretræk 1.
• 12.284-1  B  SO Nødbremsetrækkasse med lodret snoretræk 2.
• 12.284-2  B  Nødbremsetrækkasse med lodret snoretræk til venstre.
• 12.284  2-B  SO Stykliste Nødbremsetrækkasse m lodret snoretræk 1.
• 12.284-2  B  SO Stykliste Nødbremsetrækkasse m lodret snoretræk 2.
• 12.284-3  A  Nødbremsetrækkasse m lodret snoretræk til højre.
• 12.284-3  A  SO Stykliste for Nødbremsetrækkasse med lodret træk th.
• 12.284-4  A  Nødbremsetrækkasse m lodret snoretræk til venstre.
• 12.284-4  A  SO Stykliste for Nødbremsetrækkasse med lodret træk tv.
• 12.284-5  B  Nødbremsetrækkasse m vandret snoretræk fra højre.
• 12.284-5  B  SO Stykliste Nødbremsetrækkasse med vandret højre 1.
• 12.284-5  B  SO Stykliste Nødbremsetrækkasse med vandret højre 2.
• 12.284-6  B  Nødbremsetrækkasse m vandret snoretræk fra venstre.
• 12.284-6  B  SO Stykliste Nødbremsetrækkasse med vandret venstre 1.
• 12.284-6  B  SO Stykliste Nødbremsetrækkasse med vandret venstre 2.
• 12.284-7  B  Nødbremsetrækkasse m vandret snoretræk træk fra højre.
• 12.284-7  B  SO Stykliste Nødbremsetrækkasse med vandret højre.
• 12.284-8  B  Nødbremsetrækkasse m vandret snoretræk fra venstre.
• 12.284-8  B  SO Stykliste Nødbremsetrækkasse med vandret venstre.
• 12.9200   N  Oversigt over kiler til bremsesko og såler.
• 12.1135        1000 mm Slangeforbindelse til centrifugalregulator
• 12.1135-1     Slangestuds til 5/8" RG omløber
• 12.1135-3     Omløbermøtrik 5/8" RG.
• 12.1135-4     Omløbermøtrik 5/8" RG.
• 12.9201    C  Fjeder til bremsesål.
• 12.9202    B  Fjeder til bremsesål for bremsesko type SM 2.
• 12.9203    A  Fjeder til bremsesål.
• 12.9204    A  Fjeder til bremsesål.
• 12.9205    A  Fjeder til bremsesål.
• 12.9206    A  Fjeder til bremsesål.
• 12.9207    D  Fjeder til bremsesål.
• 12.9221         Fjeder til bremsesål.
• 12.9222    A  Fjeder til bremsesål for øverste Mx-bremsesåler midt.

Grp. 13 - Varme.

F-Norm     Rev.       Betegnelse
• 13.58-1   A Indstilling af termostater for dampvarme A3.
• 13.58-2       Dampvarmetermostat W & C og Pintsch Montering
• 13.58-3       Dampvarmetermostat W & C og Pintsch Indstilling.
• 13.58-5   F  Indstillingsforskrift for Weilbach & Cohn termostat A3.
• 13.58-6   C  Indstillingsforskrift for Pintch termostat A3.
• 13.60-10     Styr for ventilkegle til nye Weilbach & Cohn termostater
• 13.60-11 A  Beskyttelsesrør for termostat W & C
• 13.60-12     Reaktionsrør for termostat W & C
• 13.60-13     Stilleskrue til termostat W & C og Pintsch ældre model
• 13.60-14     Stilleskrue til termostat W & C og Pintsch ny model
• 13.60-15     Vippearm for W & C og Pintsch termostat
• 13.60-16     Stopknast for W & C og Pintsch termostat
• 13.60-17 A  Flange reaktions-og beskyttelsesrør for termostat W & C.
• 13.60-18     Styr til aksel W & C termostat
• 13.60-19     Styr til aksel W & C termostat
• 13.60-2  B  Styr for ventilkegle til Weilbach & Cohn termostat.
• 13.60-3  B  Indstillingsarm til Weilbach & Cohn termostat.
• 13.60-4  C  Indstillingsarm til Weilbach & Cohn termostat.
• 13.60-5  B  Ventilkegle til Weilbach & Cohn termostat.
• 13.60-6  C  Fjeder til W & C samt Pintsch termostat til ventilkegle.
• 13.60-7  C  Fjeder til W & C samt Pintsch termostat til indstillingsarm.
• 13.60-8  C  Aksel til Weilbach & Cohn termostat.
• 13.60-9  A  Trækstang til Weilbach - Cohn og Pintsch termostat.
• 13.61-3  B  Indstillingsarm til Pintsch termostat.
• 13.61-5  A  Ventilkegle til Pintsch termostat.
• 13.61-8  B  Aksel til Pintsch termostat.
• 13.259-1 0  Bøjle for 2" varmeledning.
• 13.259-2 0  Sikringsplade for 2" varmegliderhane.

Grp. 14 - Haner, ventiler.

F-Norm     Rev.       Betegnelse
• 14.35-2  A  Aksel til hånddreven vinduesvisker.
• 14.35-3   0  Håndtag til hånddreven vinduesvisker.
• 14.35-4   0  Spændestykke med stop til hånddr Vinduesvisker.
• 14.35-5   0  Styr til hånddreven vinduesvisker.
• 14.270-3 B  Ventilsæde til automatisk vandudlader for trykluftanlæg.
• 14.270-4 B  Vægtarm til automatisk vandudlader for trykluftanlæg.
• 14.270    B  Automatisk vandudlader for trykluftanlæg.
• 14.280-1 A 1 og 2 Brystnipler til manometre og vinduesviskere.
• 14.280-3     Nippel 1/4" x 3/8" RG Varmekedelmanometer Mo.

Grp. 15 - Inventar.

• F-Norm Grpuppe 15 - Alle 71 sider om Skilte.

Grp. 16 - Kraner.   P.t. ingen F-normer i Grp. 16

Grp. 17 - Værktøj, hemsko m.m.

F-Norm     Rev.       Betegnelse
• 17.500  A  Pinchstang.

Grp. 18 - Speciel inventar (arr. af -).   P.t. ingen F-normer

Grp. 19 -   Ikke i brug.

Grp. 20 - Tankanlæg.   P.t. ingen F-normer i Grp. 20

Grp. 21 - Splitbolte, bøsninger, skiver.

F-Norm     Rev.       Betegnelse
• 21.500    B  Kombination af bøsninger-splitbolt og tap A3.
• 21.505-1 C  Splitbolte Blad I A3.
• 21.505-2 B  Splitbolte Blad II A3.
• 21.507    A  Rå skiver til splitbolte.
• 21.601    B  Bøsninger til ipresning A3.
• 21.605    B  Bøsninger til påpresning A3.

Grp. 25 - Transportbeholdere, Box-paller.   P.t. ingen F-normer

Grp. 45 - Pakninger, flade.

F-Norm     Rev.       Betegnelse
• 45.000-1    0  Oversigt over pakningsnormblade til loko.
• 45.000-3   A  Oversigt over pakningsnormblade til trykluft A3.
• 45.001-2        Oversigt over pakningsmateriale.
• 45.021-21 12 Pakninger. Cirkulære u. bolthuller.
• 45.022-21  0  Pakninger til trykluft Cirkulære u. bolthuller.
• 45.033-21  0  Pakninger til trykluft Cirkulære u. bolthuller.
• 45.033-21  1  Pakninger til trykluft Cirkulære u. bolthuller.
• 45.033-24  0  Pakninger til trykluft Cirkulære u. bolthuller.
• 45.034-21  0  Pakninger til trykluft Cirkulære u. bolthuller.
• 45.034-22  1  Pakninger til trykluft Cirkulære u. bolthuller.
• 45.034-23  0  Pakninger til trykluft Cirkulære u. bolthuller.
• 45.034-24  0  Pakninger til trykluft Cirkulære u. bolthuller.
• 45.041-21  1  Pakninger til trykluft Cirkulære u. bolthuller.
• 45.051-21  0  Pakninger til trykluft Cirkulære u. bolthuller.
• 45.051-21  1  Pakninger til trykluft Cirkulære u. bolthuller.
• 45.062-21  0  Pakninger til trykluft Cirkulære u. bolthuller.
• 45.071-21  0  Pakninger til trykluft Cirkulære u. bolthuller.
• 45.072-21  0  Pakninger til trykluft Cirkulære u. bolthuller.
• 45.081-21  1  Pakninger til trykluft Cirkulære u. bolthuller.
• 45.085-21  0  Pakninger til trykluft Cirkulære u. bolthuller.
• 45.092-21  0  Pakninger til trykluft Cirkulære u. bolthuller.
• 45.092-22  0  Pakninger til trykluft Cirkulære u. bolthuller.
• 45.092-24  0  Pakninger til trykluft Cirkulære u. bolthuller.
• 45.121-6    0  Pakninger. Cirkulære m 6 bolthuller.
• 45.121-21  0  Pakning for dampcylinder To-trins luftpumpe.
• 45.121-22  0  Pakning for højtrykcylinder To-trins luftpumpe.
• 45.121-23  0  Pakning for luftcylinder To-trins luftpumpe.
• 45.121-24  0  Pakning til hovedlejedæksel Kompressor VV 4875 Mo Ms Mb.
• 45.121-25  1  Pakninger. Cirkulære m. 4 bolthuller.
• 45.124-6    1  Pakninger. Cirkulære m. 6 bolthuller.
• 45.124-21  0  Pakning Overkog Vent varmekedel Mo.
• 45.133-21  0  Pakning for støvsamler. Loko.
• 45.134-21  0  Pakning for dæksel KKG - K1 - F11 - F41 - Cl5 pos 10.
• 45.134-21  1  Pakning for dæksel KKG - K1 - F11 - F41 - Cl5 pos 10.
• 45.134-24  0  Pakning for førerbremseventil 4A 5781 C1.
• 45.134-25  0  Pakning for førerbremseventil 45686 C.
• 45.134-26  1  Pakning for manøvrestrøms kobler Membram.
• 45.134-27  0  Pakning for flange KKG.
• 45.134-28  0  Pakning for trykomstiller Blad 851-z1 pos. 42.
• 45.134-29  0  Pakning til førerbremseventil C-C1 (Knorr 45710).
• 45.141-22  0  Pakning for reduktionsventil til førerbremseventil nr 8.
• 45.151-21  0  Pakning for startventil.
• 45.151-22  0  Pakning for endedæksel ved kobling Kompressor 32/60 Ml.
• 45.187-7    A Pakning til elektrisk oliestandsmåler Mo.
• 45.221-21  0  Pakning for hovedgliderflange D C luftpumpe.
• 45.221-22  0  Pakninger til trykluft Cirkulære m. udskæring f bolte.
• 45.234-21  0  Pakning for dæksel To-trins luftpumpe CL 5a pos 10.
• 45.234-22  0  Pakning for førerhane nr 8. CL.3a - Z1, pos. 31.
• 45.241-21  2  Pakning for spejl til førerbremseventil ST.18.SH.
• 45.251-21  1  Pakning for topstykke til førerbremseventil Ml, Mo, Mp, Mq, Mr.
• 45.251-22  0  Pakning for topstykke til hjælpebremsehane Mb, Ms, Mk, Mx, Mv.
• 45.421-21  0  Pakning for hestehårsfilter Westinghouse type DHC 2 Mm.
• 45.421-21  1  Pakning for hestehårsfilter Westinghouse type DHC 2 Mm.
• 45.421-22  0  Pakning til hjælpebremsehane C.L.22.C pos. 19.
• 45.421-23  0  Pakning f udligning K.K. 5. C.L. 465. pos.5.
• 45.421-24  0  Pakning for hjælpebremsehane 22 E pos 20.
• 45.421-24  1  Pakning for hjælpebremsehane 22 E pos. 20.
• 45.434-21  0  Pakning til Kontraventildæksel C.L 23. E pos.10.
• 45.434-22  0  Pakning for kontraventil.
• 45.441-22  0  Pakning til oliepåfyldestuds Kompressor Ml, Mo, Ms, Mb.
• 45.451-21  0  Pakning for oliepåfyldning.
• 45.451-21  1  Pakning for kabelindføring.
• 45.721-21  0  Pakning til Dødmandsventil dæksel.
• 45.721-22  0  Pakning. Dæksel for tids- og bremserelæ.
• 45.721-23  0  Pakninger. Firkantede m bolthuller.
• 45.722-22  0  Pakning til expansionskammer Westingh. type DHC 2 Mm.
• 45.722-23  0  Pakning Dæksel højtr exp kammer Westingh. type DHC 2Mm.
• 45.722-25  0  Pakning til topstykke Kompressor VV 48/75 Mo Ms Mb.
• 45.741-21  0  Pakning for kompressorstartventil Mo, Ms, Mb, Mm, Mk.
• 45.741-22  0  Pakning til sidedæksel Kompressor VV 48/75 Mo Ms Mb.
• 45.741-22  1  Pakning til sidedæksel Kompressor VV 48/75 Mo Ms Mb.
• 45.921-22  0  Pakning f bunddæksel til luftcyl D.C luftpumpe A3.
• 45.921-23  0  Pakning f topdæksel til luftcylinder D.C luftpumpe A3.
• 45.921-25  0  Pakning f topdæksel til dampcylinder D.C luftpumpe A3.
• 45.921-26  0  Pakning for hovedglider D.C Luftpumpe.
• 45.922-21  0  Pakning forcylindertop Westinghouse type DHC 2 Mm.
• 45.922-22  0  Pakning f bunddæksel til luftcyl D C luftpumpe A3.
• 45.922-23  0  Pakning f topdæksel til luftcylinder DC luftpumpe A3.
• 45.922-24  0  Pakning f bunddæksel til dampcyl D C luftpumpe A3.
• 45.922-25  0  Pakning f topdæksel til dampcylinder D C luftpumpe A3.
• 45.934-21  0  Flangepakningtil reduktionsventil Ml Mo Mp Mq Mr.
• 45.934-22  0  Pakning for HIK styreventi.
• 45.941-21  1  Pakning for cylinder Westinghouse type DHC. 2 Mm.
• 45.941-22  0  Toppakning for krumtaphus Westinghouse DHC. 2 Mm.
• 45.941-41  0  Pakning til tandhjulspumpe Brænderanlæg litra Mo Mk.
• 45.951-21  0  Pakning for oliepumpe Westinghouse type DHC. 2 Mm.
• 45.951-22  0  Pakning for oliepumpe Westinghouse type DHC. 2 Mm.
• 45.952-21  1  Pakning for oliepumpe Westinghouse type DHC. 2 Mm.
• 45.952-22  1  Pakning for oliepumpe Westinghouse type DHC. 2 Mm.
• 45.987-21      Pakning for gliderhus Trykluftdreven vindusvisker.

Grp. 46 - Pakninger, profil.

F-Norm     Rev.       Betegnelse
• 46.000-2  1  Oversigt over normblade til profilpakninger A3.
• 46.033-1  0  Oversigt over normblade til profilpakninger.
• 46.034-1  0  Oversigt over normblade til profilpakninger.
• 46.034-2  0  og 3 Profilpakninger til trykluft Førerbremseventil C C1.
• 46.034-4  0  og 5 Profilpakninger til trykluft. Førerbremseventil. C-C1.
• 46.034-6  0  Profilpakninger til trykluft Førerbremseventil C-C1.
• 46.034-7  1  Profilpakning til trykluft. Trykomstiller blad 851-Z1 p-37.
• 46.034-7  2  Profilpakning til trykluft. Trykomstiller blad 851-Z1 p-37.
• 46.034-8  1  Profilpakning til trykluft. Trykomstiller blad 851-Z1 p 25.
• 46.034-8  2  Profilpakning til trykluft. Trykomstiller blad 851-Z1 p 25.
• 46.034-9  1  Profilpakning til trykluft Trykomst. blad 851-Z1 p 31.
• 46.034-9  1  Profilpakning til trykluft Trykomst. blad 851-Z1 p 31 (rettet)
• 46.034-10 1  Profilpakninger til trykluft Førerbremseventil, C-C1.45 712.
• 46.034-11 0  Profilpakninger til trykluft Trykluftdreven vinduesvisker.
• 46.092-1  1  Profilpakning til trykluft Trykomstiller.
• 46.092-2  1  Profilpakning til trykluft Førerbremseventil 45-713.
• 46.134-1  0  Profilpakning til trykluft Flangepakning K1.
• 46.134-3  0  Pakning til HIK styreventil del-II Knorr-blad-3351-99-12.
• 46.192-1  0  Profilpakninger Manchetter.
• 46.933-1  0  Pakning kompr startventil Westinghouse type ES-16-Mm.

Grp. 47 - Gummivarer ekscl. pakninger.   P.t. ingen F-normer

Grp. 49 - Slanger af gummi.

F-Norm     Rev.       Betegnelse
• 49.021-1  D  Slange for bremsekobling.
• 49.021-2  E  Slange for bremsekobling fyldeledningskobling.
• 49.021-2  F  Slange for bremsekobling-fyldeledningskobling.

Grp. 50 - Bolte og støtter.   P.t. ingen F-normer i Grp. 50

Grp. 51 - Ikke i brug.

Grp. 74 - Glas til materiel.

F-Norm     Betegnelse
• 74.        Glas til materiel (83 Sider).   Se emnegrpuppe listen.
<<DSB Damplokomotiv normer     <<DSB Spor normaltegninger     <<DSB Normer     <<Forside

Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub