DSB Spor  

De Danske Statsbaner Baneafdelingen Normaltegninger


• Oversigt og Diverse (6,3 Mb)             Tegninger: 38,5 x 27.5 cm
• Overbygning II (3,5 Mb)
• Overbygning III (16,3 Mb)
• Overbygning IV (43,5 Mb)
• Overbygning V (63,7 Mb)
• Alle 210 sider i en ZIP-fil (134 Mb)

• Lasker til isoleret skinnestød Overbygn IV.

• DSB Sporskifte mål.

• Sporskifte 22,5 kg - Phönix 1928. •blatryk

• DSB Stoppebom Blad 2501.
• DSB Høje Sporstoppere.

De Danske Statsbaner
1847 - 1947
Sporet
  Side 247 - 264


        20 x 30 cm

DSB Banetjenesten
Håndbetjent sporværktøj 1981


            A5 ringbind

Fejl i skinner 1966


            15 x 21 cm


Skinnebrud opdagelse
Formular 1929


        23 x 36,5 cm


<<Anlæg   <<Industribaner   <<Forside
DSB skolen
Banelære-Overbygningen
til brug på banekursus   1983


                  A4

• Vejledning for udførelse
og vedligeholdelse
af underbygning m.v. 1961

• Med noter


          15 x 21 cm

Jernbanens Spor paa fri Bane
1947

          19,5 x 26 cm

Vej- og Jernbanebygning
Liniebestemmelse

3. Hæfte   1922


          18 x 25 cm

Vej- og Jernbanebygning
Jernbanens Overbygning
paa fri Bane

1. Hæfte   1921


          18 x 25 cm

Vejledning i Kendskab til
Statsbanernes Sporkonstruktioner og
forskellige tekniske Stationsanlæg
    1900


           15 x 22 cm
• Militær spor.

Tekniske retningslinier
for anlæg af
Havnespor 1950


        14 x 21 cm

DSB Fælles Betingelser
for Udførelse af Under
og Overbygning 1939          14,5 x 22,5 cm

Sporskiftekort
DSB Banetjenesten
Retningslinjer
sporskiftemåling

A5 plastmappe

DSB sne           1971
Sporskifterenholdelse


    10,5 x 15 cm
Danske Statsbaner
Baneafdelingen
Sporregler 1959


          14 x 20,5 cm

De Danske Statsbaner
Baneafdelingen
Sporregler 1947


        13 x 20,5 cm

De Danske Statsbaner
Baneafdelingen
Sporregler 1946


        13 x 20,5 cm

De Danske Statsbaner
Baneafdelingen
Sporregler m.m. 1934


        13 x 20,5 cm

De Danske Statsbaner
Baneafdelingen
Sporregler m.m. 1933


        13 x 20,5 cm

De Danske Statsbaner
Baneafdelingen
Sporregler 1923
Regler for Anbringelsen
af Overbygningen m.m.
samt Afløb fra
Stationspladser m. v.


        13 x 20,5 cm
Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub