DSB instrukser, reglementer, vejledninger bestemmelser og beskrivelser m.m.

Politireglement for
Danske Statsbaner
1964


        15 x 21,5 cm

Politireglement
for Statsbanerne
1934
Incl. tillæg.


        13 x 20,5 cm

Uddrag af Politiloven
af 11te Maj 1897
og andre Bestemmelser
for Personbefordringen                    21 x 27 cm

DSB VI Vinterinstruks
1983-86


 A5 sider Omslag 16,5 x 22 cm

Statsbanedriften
Reglement for
Togenes Gang

1916


      11 x 17,5 cm

<<Forside
 
Danske Statsbaner
Persombefordringsreglement (PR)
1962


          A4 sider i mappe 23,5 x 31,5 cm

Bilag A til
Statsbanernes Godsbegordringsreglement
1938


          22,5 x 28 cm

Jernbanens ansvar for
godstansport
1950


          14,5 x 23 cm

DSB   G.U.B.
manglende, overtalligt
og beskadiget Gods

Gods Undersøgelses
Bestemmelser   1935


      (Tillæg II mangler)
          15 x 23 cm
 
DSB RIV Overenskomst
1963


              15 x 20 cm

Interfrigo
det internationale kølevognsselskab


Forskrifter for
undersøgelse af
Statsbanernes Broer
1920


              13 x 19 cm

Danske Statsbaner
Baneafdelingen
Bygningsinstallationer
samt boligregler
 1958


          14,5 x 21 cm

De danske Statsbaner
Særlige bestemmelser for
Opførelse af Enkelt-
Bolig
for Portør eller
Banearbejder
  1916


          14,5 x 22,5 cm

Bestemmelser om
Togs, Færgers og Skibes
Ventetider samt
Levende Dyrs Forsendelse
med Togene.
  1913


        14,5 x 23 cm
 
DSB Uniformer til
lokoførere og
elektroførere   1991          13 x 23 cm

Luftværnsordning
af 1943


          13 x 20 cm

Vejledning
til bestemmelse af
vindstyrken
efter skala 0-12
1923         12 x 26 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub