DSB Motortog     Motorvogn Litra Mo     Frichs Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn <<Forside
<<Motortog


  DSB Mo 1800 serien FRICHS Samlingstegning 1952             105 x 59,5 cm
  18W-1.020. Diesel-el.500/550 hk.motorvogn. Mo


Mo Diverse skrivelser
• Nedbrudsskema Mo.
• Uddannelsesstruktur for MO.
• Hensætning med 1 motor og varmekedlen i drift 1974.
• M-cirkulære. Afprøvning af dødmandsanordning 1974.
• M-cirkulære. Afprøvning af dødmandsanordning 1970.
• FVS-F Teknisk eftersyn 1970.
• Forberedelsestjeneste og Afslutningstjeneste 1968.
• Omdannelse af Mo til motorpostvogn 1965.
• Mo-Kølevandsanlæg tegning 1964.
• Mo Dagligt elektrisk eftersyn - blanket 1962.
• Staldtips Mo - Mt 1961.
• Afhjælpning af de hyppigst forekommende fejl 1954.
• Møde vedrørende Mo-Plejlstangspander 1945.
    Fejlfinding
på Litra Mo-
Mk-Fk-Mp

1953

10 x 16 cm

Mo Tegninger
Frichs tegningssystem og lidt historie.
Frichs 18W Detailtegninger til Diesel-el. 500/550 hk motorvogn

Mo Motor  
• Frichs Dieslmotor 6185CA

Mo Banemotor  
• Titan MO-56717 Samlet banemotor AT65 Litra Mk Mo 1969.
• Instruks Afdækning mod sne i banemotor og generator 1961.

Mo Dampvarmekedelanlæg
• Beskrivelse og betjeningsvejledning 1971.
• Betjeningsvejledning 1966.
• Eksamensspørgsmål Varmekedel MO Jernb.sk. 1959.
• Betjeningsvejledning for system on-off i Mo 591, 1801-1890 og Mk. 1957.
• Betjeningsvejledning for system on-off i Mo 591, 1801-1885 og Mk. 1955.
• Betjeningsvejledning for kedelanlæg i Mo 1859 og 1861-85 (on-off) 1955.
• Betjeningsvejledning for kedelanlæg i Mo 1859 (on-off). 1954.
• Betjeningsvejledning 1952.
• Midlertidig instruks 1951.

Tegninger:
• Mo - Detaljetegninger til varmekedel. Se gruppe 2 og 16.

Mo Inventar
• 38556 Scandia - Snit i sidevæg i Kupe Litr. Mo 1841-60 1953.
• 38561 Scandia - Vinduesindfatning i kupe - bagagerum og toilet 1953.
• 38870 Scandia - Arrangem. af inventar i bagage- og tjenesterum 1953.

<<Forside     <<Motortog
 
DSB Dieselelektriske Motorvogne Litra MO       A4 ringbind
Betjeningsvejledning 1981           • Alle sider i en ZIP-fil 56 Mb
• Indholdsfortegnelse
• Afsnit    0 - Generelt
• Afsnit 100 - Dieselmotorerne
• Afsnit 200 - Elektrisk Transmission
• Afsnit 300 - Fejlfinding
• Afsnit 400 - Trykluftbremse
• Afsnit 500 - Dampvarmeanlæg
• Afsnit 600 - Driftsinstruktion
• Bilag 1. Anbringelse af apparater Mo 1801-1855
• Bilag 2. Strømskema MO med lysstofrør
• Bilag 3. Strømskema CLS
• Bilag 4. Bremserørdiagram for motorvogn litra Mo
• Bilag 5. Principstrømskema i Dampkedelanlæg


Dieselelektriske
Motorvogne Litra Mo
Dieselmotorerne m. v.

Motorkursus I.
Jernbaneskolen 1965


               21 x 29,5 cm
Vejledning i indretning
og betjening af
TRYKLUFTBREMSEN
på dieselelektriske
MOTORVOGNE
  1962


               21 x 29,5 cm

Frichs
• Lokomotivfabrikken i Aarhus.

Mo El-anlæg
• Mo Tavler og skabe.
• Samling af Mo-styreledningstog.
• Friskluftindsugning til hovedgen. og ladedyn. 1974.
• Kabelforbindelser hoved- og hjælpedynamo.
• Den Elektriske Transmission m. v. 1963.
• Fejl ved trækkraftanlægget Fejlfinding 1963.
• Mo-vognens elektriske udrustning 1953.

Tegninger:
• Frichs Tegningsfortegnelse for Mo El-anlæg   zip-fil
Samlet af Dansk Jernbane-Klub