Betænkninger, Afhandlinger og Redegørelser

Betænkning afgivet af
Den af Menisteren for offentlige Arbejder
Under 30.december 1936 nedsatte

Trafikkommision   1939


        17 x 25 cm   117 MB
    Bilag til Betænkning
afgivet af
Trafikkommisionen   1939


        17 x 25 cm   176 MB
Bilag       Landkort 63 x 73 cm   ca 160 MB hver
• Omnibusruter Nordlige Jylland 1937
• Omnibusruter Sydlige Jylland og Fyn 1937
• Omnibusruter Sjaelland Lolland Falster og Bornholm 1937
• Fragtmandsruter Nordlige Jylland 1937
• Fragtmandsruter Sydlige Jylland og Fyn 1937
• Fragmandsruter Sjaelland Lolland Falster og Bornholm 1937

<<Forside
 
Baner og Biler 1936

17 x 26 cm
 
DSB Generaldirektoratet
Redegørelse for muligheder
for forenkling og billigørelse
af driften på strækningen
Farum - Slangerup
    1950

21 x 34 cm
Samlet af Dansk Jernbane-Klub