Betænkninger, Afhandlinger, Redegørelser og Retsregler

Hvad betyder privatbanerne
i dag for Danmarks trafik
1955


19,5 x 28,5 cm
 
Betænkning udgivet af Privatbanekommisionen
1956


            16,5 x 23,5 cm

• APB Betænkninger

Betænkning afgivet af
Den af Menisteren for offentlige Arbejder
Under 30.december 1936 nedsatte

Trafikkommision   1939


        17 x 25 cm   117 MB
    Bilag til Betænkning
afgivet af
Trafikkommisionen   1939


        17 x 25 cm   176 MB
Bilag       Landkort 63 x 73 cm   ca 160 MB hver
• Omnibusruter Nordlige Jylland 1937
• Omnibusruter Sydlige Jylland og Fyn 1937
• Omnibusruter Sjaelland Lolland Falster og Bornholm 1937
• Fragtmandsruter Nordlige Jylland 1937
• Fragtmandsruter Sydlige Jylland og Fyn 1937
• Fragmandsruter Sjaelland Lolland Falster og Bornholm 1937
 
Geografiske studier over
Jernbanerne i Danmark
  1949


            17 x 25,5 cm

Hovedlinierne i Udviklingen af
De Danske Statsbaner
i den nyeste tid
        1921-38
af Generaldirektør P. Knutzen


            16 x 22,5 cm

Baner og Biler 1936


                17 x 26 cm
 
Traktionsudvalgets
Betænkning 1956

• 1. Del
• 2. Del

16,5 x 24,5 cm

Betænkning afgiven af
Kommissionen angaaende
Sikkerhedsforholdene ved
Statsbanerne 191816,5 x 24,5 cm

Bilag til
Betænkning afgiven af
Kommissionen angaaende
Sikkerhedsforholdene ved
Statsbanerne 191816,5 x 24,5 cm

DSB Generaldirektoratet
Redegørelse for muligheder
for forenkling og billigørelse
af driften på strækningen
Farum - Slangerup
    1950

21 x 34 cm

Om Jernbane- og Sporvejskoncessioner efter Dansk Ret   Haandbog   1915

18 x 25,5 cm
  •  Forord, Indholdsfortegnelse og Indledning.
•  1.  Sondringen mellem Jernbaner og Sporveje og mellem de forskellige arter af disse.
•  2.  Omraadet mellem Jernbane og Sporvejslovgivningen.
•  3.  Meddelse af Tilladelse til Anlæg og drift af Jernbaner og Sporveje.
•  4.  Den formelle Fremgangsmaade ved erhvervelse af Koncessionerne.
•  5.  Tilladelsens nærmere Karakter, Koncessionsbegrebet.
•  6.  Om Eneretten.
•  7.  Koncessionshavernes pligt til at gennemføre Anlægget opretholde Driftvirksomheden.
•  8a Koncessionhavernes øvrige Rettigheder.
•  8b Koncessionhavernes Pligter.
•  9.  Kontrolbestemmelser.
• 10.  Afgørelse af tvistigheder vedrørende Koncessionerne.
• 11.  Overdragelighed af Rettigheder og Pligter efter Koncessionerne.
• 12.  Ophør af Koncessioner.
• Bilag og Sagsregister.
            Ialt 524 sider
<<Forside
Samlet af Dansk Jernbane-Klub