Triangel       De forenede Automobilfabrikker A/S   i Odense

Triangel Skinneomnibusser

                  • APB foto     • FFJ M 1211 omtale 1940.
                  • Artikel i Dansk Lokomotivtidende Nr 13, Juli 1940.
• L-39635  Skinneomnibus 29 spl Model O-29 tilbud 1939.
• L-39644  Skinneomnibus 29 spl Model O-31 tilbud 1939.
• L-39689  Skinneomnibus 37 spl med Gasbeholder Model O-37 1940.
• L-39690  Skinneomnibus 33 spl med Gasgenerator Model O-37 1940.
• L-39695  Skinneomnibus 37 spl med Gasgenerator Model O-37 1941.
• L-39696  Skinneomnibus m Generatorpaahængsvogn Mod O-37 1941.
• L-39697  Skinneomnibus 37 spl  m. Gasgenerator Mod O-37 IV 1941.
• L-39710  FFJ M 1212-1213, AHB M 3204, AHJ M 5204,
                  TKVJ M 6 Skinnebus Model O-37 IV Scandia 1943.

• C-24270  Skinneomnibus Løbetruck 1940.
•  Tegning FFJ M 1211 - W. Bay 1952.
•  Tegning FFJ M 1212-1213, AHB M 3204, AHJ M 5204 - W. Bay 1952.

Triangel - Scandia
Skinneominibus O.37 IV
Betjening og vedligeholdelse
1942


23 x 30 cm


    • se APB foto

Triangel Gasgenerator

• C-20399  Arr. af blandingaventil for gasgenerator Scandia 1941.
• C-27448  Arr. gasgenerator paa bagperron Scandia 1940.
• C-27480  Gasgenerator TT5 Scandia 1941.
• C-27492  Gasgenerator TT5 Arr Herd og dyser Scandia 1941.

APB Gasgenerator

• FFJ M 1205 I Aalborg med gasanlæg fra Aalborg Værft - Foto.
• APB Gasgenerator fra Aalborg Værft 1940.
• APB Montagetegning for Gasgeneratoranlæg Aalborg Værft 1940.
• APB Renser og Køler for Gasgenerator Aalborg Værft 1940.
• Cirkulaere ang. Rationering af Benzin og generatorbrænde 1942.
• Bekendgørlse ang. Motorkøretøjer med Gasgeneratoranlæg 1944.

<<Triangel

                     
HTJ M 11 og Mp 36 Motortog fra 1925
 
Triangel tegningsoversigter

• Triangel Tegningssystem. xlsx-fil
• Triangeltegninger ver2. xlsx-fil
  • Triangel L-tegningsliste
• Triangel C-tegningsliste

Triangel motorvogne data

• AHB M 3203, FFJ M 1210, APB M 1 - Datablad fra APB W. Bay 1952.
• FFJ M 1205, 1206 AHJ M 520,2 - Datablad fra APB W. Bay1952.
• FFJ M, 1210 APB M 1 - MHVJ Materielfortegnelse 1995.

Triangel Motordraisine

• P-07210  Motordaisine 1923.

Triangel eksport til Jugoslavien         68 og 50 siddepladser

• C-29690   JDZ D 261 1-3 Schwerer Triebwagen Mod XXIII 1934.
• C-29690a JDZ D 261 1-3 Schwerer Triebwagen Mod XXIII 1934.
• C-27032   JDZ D 261 Motorvogn Arr. af Kølere Mod XXIII 1935.
• C-29691   JDZ D 120 1-3 Leichter Triebwagen Mod XV 1934.
• C-29691a JDZ D 120 1-3 Leichter Triebwagen Mod XV 1934.

Triangel eksport tilbud
• C-29658  Schienen Omnibus 40 Spl 760 mm Estland tilbud 1932.
• C-29666  Diesel-elektrischer Triebwagen 50 Spl tilbud 1932.
• C-29667  Diesel-elektrischer Triebwagen 58 Spl tilbud 1932.
• C-29668  Diesel-elektrischer Triebwagen 40 Spl 760 mm tilbud 1932.
• C-29670  Schienen Omnibus Hesselmann motor 50 Spl tilbud 1932.
• C-29671  Diesel-mec Mittelschw Triebw 42 Spl 760 mm tilbud 1932.
• C-29676  Diesel-el. Motorvogn 56 spl 1000 mm Argentina tilbud 1932.
• C-29680  Diesel-mechanisc. Triebwagen 48 Spl Lithauen tilbud 1933.
• C-29684  Diesel-elektrische Triebwagen 47 Spl Lithauen tilbud 1933.
• C-29692  Diesel elektrisk motorvogn 66 spl Norge tilbud 1934.
• C-29693  Benzin-mekanisk motorvogn 44 spl Norge tilbud 1934.
• C-29694  Raaolie-mekanisk Motorvogn 45 spl Norge tilbud 1934.
• C-29710  Diesel-el. Triebfahrzeuges 760 mm Jugoslavien tilbud 1936.
• C-29711  Diesel-hyd. Triebwagenzuges 760 mm Jugoslav. tilbud 1936.

Triangel Rangerlokomotiver       til Dk og eksport

• C-29663  KFA 1-2 Benzin-mekanisk Rangertraktor Model I 1932.
• C-29664  KFA 3 Diesel-elektrisk Lokomotiv Model II 1933.
• C-29699  B&W to stk Rangertr. 1676 mm Mod II til Indien 1934.
•     B&W  DSB 70 Diesel-elektrisk Lokomotiv 1933.
• C-29679  DSB 70 Diesel-elektrisk Lokomotiv Model III 1933.
• C-22676  Trækkrog rangerlokomotiv model II og III 1932.
• C-22702  Skruekobling rangerlokomotiv model IV 1934.
• C-22710  Centralbuffer rangerlokomotiv model IV 1934.
• C-22740  B&W Arr of shunting loco. model V til Ægypten 1935.
• C-28234  Motorskærm rangerlok model V 1935.
• C-28242  Arr haandbøjler optrin mv rangerlok model V 1935.
• C-22742  Details til understel plan 1 rangerlokomotiv model VI 1935.
• C-22742  Details til understel plan 2 rangerlokomotiv model VI 1935.
• C-28264  Rangerlokomotiv Arr af div model VI til Ægypten 1936.
• C-29714  Rangerlokomotiv 750 mm model VI til Ægypten 1936.

• C-29662  80-HK Diesel-elektrisk Rangertraktor tilbud 1932.
• C-29673  Rangertraktor med mekanisk Transm. 1000 mm tilbud 1932.
• C-29674  Rangertraktor med mekanisk Transmission tilbud 1932.
• C-29701  Diesel-elektrisk Rangerlokomotiv 1676 mm tilbud 1934.
• C-29706  210 bhp Diesel electric shunting loco. B&W tilbud 1935.
• C-29717  290 HK Diesel-elektrisk Rangerlokomotiv tilbud 1940.
• C-29720  RHJ Rangerlokomotiv Mod VII gengas Scandia tilbud 1943.
• C-29721  RHJ Rangertractor Mod VII gengas Scandia tilbud 1943.


Triangel Motorvogn skitser

•   FFJ M 1205-1206, AHJ M 5202 - W. Bay 1956.
• APB M 1, FFJ M 1210, AHB M 3203 - W. Bay 1956.
• AHJ M 5202 Motorvogn Model XIa 1929
• DSB ML 501-515 Diesel-el. Motorvogn 1929-30.
• GDS M 1    Motorvogn Plan 1 Model VII 1927.
• GDS M 1    Motorvogn Plan 2 Model VII 1927.
• GDS M 3-5 Motorvogn Model XIVa 1932.
• SVJ   M 1    Motorvogn Model IV 1924.
• GDS C 37-38 Personvogn 1932.
• GDS C 37-38 Personvogn 1931.
 
DSB ML 96-99 fra 1928
 
AGJ M 21 og RAJ M 11 (DBJ) fra 1930


  Triangel hovedtegninger til Jernbane Motorvogne og Lokomotiver
• L-7482  Motorominibus L-2 tilbud 1919.
• L-7504  Motorvogn tilbud 1920.
L-7506  SFJ Motorominibus L-3 1920.
• L-7510  RKJ Motorvogn 33 spl tilbud 1920.
• L-7513  Motorvogn tilbud 1921.
• L-7515  SFJ Motorvogn Maskinanlæg tibud 1921.
• L-7516  Motorvogn 50-spl Model I tilbud 1921.
• L-7530  Motortog 40 spl tilbud 1922.
• L-7531  Motortog 39 spl tilbud 1922.
• L-7532  Jernbane Motorominibus 20 spl 1000mm tilbud 1922.
• L-7534  Motortog 44 spl Model II tilbud 1922.
• L-7535  Motortog 40 spl Model III tilbud 1922.
• L-7543  Motortog 86 spl tilbud-1923.
• L-7553  Motortog 88 spl Model IV tilbud 1924.
• L-7574  DSB M 1-3 Motorvogn 24 spl Model V 1924.
• L-7584  Motortog 90 spl tilbud 1925.
• L-7585  HTJ M 11 Mp 36 Motortog 72 spl Model VII 1925.
L-7592  OHJ M 2 Motorvogn Model VIIs 1925.
• L-7600  Motortog 86 spl tilbud 1925.
• L-7601  LB M 1-2 Motorvogn 43 spl Model VII 1926.
• L-7602  LNJ M 1-2 Motorvogn 40 spl Model VII 1925.
• L-7605  DSB M 1-3 Motorvogn Model V 1926.
• L-7607  VLTJ M 2 Motorvogn 42 spl Model VII 1926.
• L-7610  HFHJ Motorvogn 44 spl Model VII tilbud 1926.
• L-7612  Paahængsvogn til Motorvogn 48 spl tilbud 1926.
• L-7613  Paahængsvogn til Motorvogn 48 spl tilbud 1926.
• L-7619  SNNB M 1-3 Motorvogn m Post 32 spl Model VII 1926.
• L-7620  KRB Motorvogn med Postrum 29 spl Model VII 1926.
• L-7621  VGJ Motorvogn 38 spl Model VII 1926.
• L-7625  DSB M 21-22 Motorvogn 50 spl Model VI 1926.
• L-7627  GDS M-1-2 Motorvogn 42 spl Model VII 1927.
• L-7630  Jernbanemotortog Model VI og VII og VIII tilbud 1927.
• L-7631  SKRJ Paahængsvogn til Motorv. m Post 25 spl tilb 1927.
• L-7632  MBJ M 6 Motorvogn 3-akslet 54 spl Mod VI A 1927.
• L-7633  SKRJ M 2  Motorvogn 39 spl Model VII 1927.
• L-7640  Motorvognn Model VII tilbud 1927.
• L-7644  Benzin Elektrisk Motorvogn 40 spl Model IX tilbud 1928.
• L-7644a Benzin El Motorvogn m Post 33 spl Model IX tilbud 1928.
• L-7645  DSB M 31 47 Motorvogn Model VIII 1927.
• L-7646  ØSJS M 1-2 Motorvogn 61 spl Model VI A 1927.
• L-7647  TFJ M 1-2 Motorvogn 39-spl Model VII 1927.
• L-7651  Motorvon 60 spl tilbud  1928.
• L-7656  300 Hk Diesel Elektrisk Lokomotiv tilbud 1928.
• L-7657  RØHJ M 3 Omb. Personv. til Motorvogn 35 spl 1928.
• L-7658  Horsens Privb Benzin-El Motorvogn 52 spl tilbud 1928.
• L-7659  Horsens Privb Diesel-El Motorvogn 52 spl tilbud 1928.
• L-7661  Benzin Mekanisk Motorvogn 50 spl tilbud 1928.
• L-7664  DSB ML 96-99 Benzin-El Motorvogn Model XX 1928.
• L-7666  DSB Motorvogn Model VIII A tilbud 1928.
• L 7668  Jernbane Ominibus 20 spl tilbud 1928.
• L-7673  HBS M 1-2 HV 10-13 Motorvogn 35 spl Model XI 1928.

• C-27980  DSB ML 96-99 Benzin-el. motorvogn model XX 1928.
• C-29600  NFJ M 2 Motorvogn 61 spl Model VI A 1927.
• C-29601  SNNB M 4 Motorvogn post 33 spl Model XI 1929.
•                 AHJ M 5201 Motorvogn 1929 omb. fra AHJ CV 112.
• C-29602  AHJ M 5202 FFJ M 1205-1206 Motorvogne
                   39 spl Model XI A 1929.

• C-29603  APB Motorvogn post 45 spl Mod VI A tilbud 1929.
• C-29604  LB M 3 Ombyg af Personv til Motorvogn 42 spl 1929.
• C-29605  KS Motorvogn 56 sp Mod XIIIl tilbud 1929.
• C-29606  KS M 2 Ombyg af Personv til Motorvogn 44 spl 1929.
• C-29607  KS Ombyg af Personv. til Motorvogn 44 spl tilbud 1929.
• C-29608  Diesel-elektrisk Motorvogn 66 spl tilbud 1929.
• C-29609  VLTJ Motorvogn 41 spl Model XI A tilbud 1929.
• C-29610  Benzin elektrisk-Motorvogn tilbud 42 spl tilbud 1929.
• C-29611  DSB ML 84-95 Motorvogn Model XX A 1929.
• C-29612  HTJ M 12 Motorvogn 39 spl Model XI 1929.
• C-29613  SKRJ M 3 Motorvogn 39 spl Model XI A 1929.
• C-29613a SKRJ Motorvogn 39 spl tilbud Model XI D 1931.
• C-29614  Motorvogn 60 spl tilbud 1929.
• C-29615  VaGJ M 3 Omb af Personv til Motorvogn 45 spl 1929.
• C-29615a VaGJ M 3 Omb af Personv til Motorvogn 45 spl 1929.
• C-29616  Diesel-mekanisk Motorvogn 60 spl tilbud 1930.
• C-29617  DBJ Omb. af Personv. til Motorvogn 40 spl tilbud 1930.
• C-29618  Diesel-elektrisk Motorvogn tilbud 1930.
• C-29619  Diesel-mekanisk Motorvognl tilbud 1930.
• C-29620  Diesel-elektrisk Motorvogn 70 spll tilbud 1930.
C-29621  OHJ M 3 Omb. af Personv. til Motorv. 44 spl 1930.
• C-29621a OHJ M 3 Omb. af Personv. til Motorv. 44 spl 1930.
 
• C-29622  AGJ M 21 RAJ M 11 Motorvogne
                   1 m sporvide 32 spl Model XII 1930.

• C-29623  Jernbane Omnibus 24 spl tilbud 1930.
• C-29624  APB Ombyg af Motorvogn 46 spl tilbud 1930.
• C-29625  RGGJ M 2 Diesel-mek. Motorv. 31 spl Mod XIII 1930.
• C-29626  Diesel-mek. Motorvogn 81 spl Model XXI tilbud 1930.
• C-29627  Diesel mekanisk Motorvogn 46 spl tilbud 1930.
• C-29627a Diesel mekanisk Motorvogn 46 spl tilbud 1931.
• C-29628  OKMJ M 2 Diesel-mekanisk Motorvogn
                   81 spl Model XXI-1931.

• C-29629  VVGJ Diesel mekanisk Motorvogn 40 spl tilbud 1931.
• C-29630  NPMB M 7 Benzin-mek. Motorvogn Mod XIV 1931.
• C-29631  DSB Diesel-mekanisk Motorvogn 74 spl tilbud 1931.
• C-29632  330 HK Diesel-el. Lokomotiv A2Ae VIII2 tilbud 1931.
• C-29632a 300 HK Diesel-mekanisk Motorlokomotiv tilbud 1931.
• C-29633  HLA 225 HK Diesel-mek. Motorvogn 50 spl tilbud 1931.
• C-29634  GDS M 3-5 Benzin-mek. Motorv. Mod XIV A 1931.
• C-29635  OKMJ M 2 Diesel-mekanisk Motorvogn
                   81 spl Model XXI 1931.

• C-29636  GDS C 37-38 Paahængsvogne 46 spl 1931.
• C-29637  Benzin-mekanisk Motorvogn 42 spl tilbud 1931.
• C-29638  SFJ Diesel-mekanisk Motorvogn 76 spl tilbud 1931.
• C-29639  DSB Diesel-elektrisk Motorvogn 71 spl tilbud 1931.
• C-29640  SFJ M 6-13 Diesel-elektrisk Motorvogne
                   69 spl Model XXII 1931.

• C-29641  SFJ Diesel-elektrisk Motorvogn 71 spl tilbud 1931.
• C-29642  VLTJ Diesel-elektrisk Motorvogn 59 spl tilbud 1931.
•          SFJ VLTJ Motorvogn B & W tilbud 1933.
• C-29643  VNJ C 19-20-Paahængsvogne 46 spl 1931.
• C-29644  225 HK Diesel-elektrisk Lokomotiv A2Ae VI2 tilbud 1931.
• C-29645  330 HK Diesel-elektrisk Lokomotiv A2+A2e VIII2 tilbud 1931.
• C-29646  410 HK Diesel-elektrisk Lokomotiv A1+A1Ae X2 tilbud 1931.
• C-29647  330 HK Diesel-elektrisk Lokomotiv A2Ae VIII2 tilbud 1931.
• C-29648  Diesel-mekanisk Motorvogn 68 spl B & W tilbud 1931.
• C-29649  OHJ Paahængsvogn 34 spl tilbud 1931.
• C-29650  VLTJ M 4-6 Diesel-el. Motorvogn 60 spl Mod XXII A 1931.
• C-29651  LNJ M 3 Benzin-mek. Motorvogn 35 spl Mod XI C 1931.
• C-29652  VØ M 22 Ombyg af Personvg til Motorvogn 46 spl 1931.
• C-29653  ABA Motorvogn 46 spl 1000 mm tilbud 1931.
• C-29654  ETJ M 2 Benzin-mek. Motorvogn 42 spl Mod XI C 1931.
• C-29655  HOJ M 2 Benzin-mek. Motorvogn 35 spl Mod XI C 1931.
• C-29656  TFJ Benzin-mekanisk Motorvogn 49 spl tilbud 1933.
• C-29657  VLTJ M 2 Omb af Personv D 22 til Motorvogn 39 spl 1932.
• C-29657a VLTJ M 2 Omb af Personv D 22 til Motorvogn 39 spl 1933.
• C-29659  HBS 365 HK Diesel-el. Lokomotiv A2Ae VI2 tilbud 1932.
• C-29660  Jernbane Omnibus 62 Spl tilbud 1932.
• C-29661  Paahaengsvogn 63 spl tilbud 1932.
• C-29665a HAJ Diesel-elektrisk Motorvogn 38 spl 1000 mm tilbud 1932.
• C-29665  HAJ Diesel-elektrisk Motorvogn 38 spl 1000 mm tilbud 1932.
• C-29669  HAJ Diesel-elektrisk Motorvogn 32 spl 1000 mm tilbud 1932.
• C-29672  NKJ M 7 Ombyg af personvogn til Motorvogn 42 spll 1932.
• C-29675  HAJ Diesel-elektrisk Motorvogn 32 spl 1000 mm tilbud 1932.
• C-29677  HAJ Diesel-elektrisk motorvogn 32 spl 1000 mm tilbud 1933.
• C-29677a DBJ Plan af Diesel-elektrisk motorvogn tilbud 1933.
• C-29678  MFVJ Dieselelektrisk-Motorvogn tilbud 1933.
• C-29681  LJ 385 HK Diesel-elektrisk Lokomotiv B1Be VIII2 tilbud 1933.
• C-29682  DBJ 225 HK Diesel-el Loko. 1000 mm B1Be VI2 tilbud 1933.
• C-29683  DBJ 330 HK Diesel-el Loko. 1000 mm 1D1e VIII2 tilbud 1933.
• C-29685  APB 330 HK Diesel-el Lokomotiv B1Be VIII2 tilbud 1933.
• C-29686  APB 250 HK Diesel-elektrisk Lokomotiv De VI2 tilbud 1933.
• C-29687  APB Diesel-elektrisk Motorvogn 66 spl tilbud 1933.
• C-29695  DBJ 400 HK diesel-el Loko 1000 mm 1D1e-VIII2 tilbud 1934.
• C-29696  Diesel-elektrisk Motorvogn 48 spl 1000 mm tilbud 1934.
• C-29697  SNNB Benzin-mekanisk Motorvogn 33 spl tilbud 1934.
• C-29698  DBJ 375 HK Diesel-elektrisk Lokomotiv 1000 mm tilbud 1934.
• C-29700  RGGJ 200 HK Diesel-el. Lokomotiv Ombygn tilbud 1934.
• C-29702  ØSJS Omb. af personvogn til Motorvogn 45 spl tilbud 1934.
• C-29703  APB Motorvogn 39 spl tilbud 1934.
• C-29704  TKVJ M 5 Omb af personv. D 61 til Motorvogn 30 spl 1935.
• C-29705  Diesel-mekanisk motorvogn 50 spl B & W tilbud 1935.
• C-29707  AHTJ Benzin-hydr motorvogn 53 spl tilbud 1935.
• C-29708  AHTJ Benzin hydr motorvogn 50 spl tilbud 1935.
• C-29709  AHB M 3203 Benzin-mek Motorvo. 39 spl Mod XVI 1935.
• C-29712  FFJ M 1210 Benzin-mek Motorvogn 32 spl Mod XVI 1936.
• C-29713  AHTJ Benzin-mekanisk Motorvogn 53 Spl tilbud 1936.
• C-29716  APB M 1 Benzin-mekanisk Motorvogn Mod XVI 1937.
• C-29722  Skinne-Omnibus 56 spl Scandia tilbud 1944.

Triangel detailtegninger til Jernbane Motorvogne

• C-00660  Drivaksel.
• C-00810-811-812 Valset hjulskive med hjulbandage.
• C-00850  Gearkasse med reversgear model IV 1924.
• C-00952  DSB Laage ved perron for motorvogn 1925.
• C-00997  Bænkestativ VII 1925.
• C-01000  Montagetegning for motorvogn model VII 1925.
• C-01046  Laase til Motorvogn model VII 1925.
• C-01050  Montagetegning for motorvogn model VI 1926.
• C-01076  Forende af jernbanevogn model VII 2 puffer.
• C-01092  Gavldaase 1925.
• C-01093  Kobling for Lysledning 1925.
• C-01138  LB Bænkestativ.
• C-01140  Kardanaksel 1926.
• C-01143  LB Kofanger til Motortog 1926.
• C-01171  LB Bænkestativ 1926.
• C-01173  Klapsæde mod VII bred udf. 1926.
• C-01178  Netkonsol 1926.
• C-01180  Køler model V 1926.
• C-01181  Arr. af bagagenet model VII bred udf. 1926.
• C-01182  Arr. af vognende (for) model VII bred udf. 1926.
• C-01183  LB Arrangement af galvdaaser 1926.
• C-01205  SNNB Arr. af vognender. 1926.
• C-19145  Plan 2 6 cyl motor type 15H 120x146 1926.
• C-19145  Plan 4 6 cyl motor type 15H 120x146 1926.
• C-19145  B Plan 3 6 cyl motor type 15H 120x146 1926.
• C-19145  B Plan 3 6 cyl motor type 15H 120x146 1927.
• C-19145  Plan 1 6 cyl motor type 15H 120x146 1926.
• C-19145  Plan 2 6 cyl motor type 15H 120x146 1926.
• C-19251  19252 Valset skivehjul med hjulbandage 1927.
• C-19260  Montagetegning for motorvogn model VI A 1927.
• C-19285  Drivaksel 3 akslede motorvogn model VI A 1927.
• C-19301  DSB Kassestel model VIII 1927.
• C-19330  Motorvogn Drivaksel Plan-I Model VIII 1927.
• C-19330  Motorvogn Drivaksel Plan-II Model VIII 1927.
• C-19380  DSB Me 31-47 Bundplan model VIII 1927.
• C-19395  DSB Me 31-47 Bremse i motorvogn model VIII 1927.
• C-19465  Diagram for oliecirkulation motor 15H 115x146 1927.
• C-19465  Diagram for oliecirkulation motor 15H 115x146 1927.
• C-19508  Arr. Køler loftventiler benzin-el. motorv. model IX 1927.
• C-19561  DSB Skivehjul model VIII A.
• C-19576  DSB MF 61-68 Fjederophæng model VIII A 1928.
• C-19585  DSB MF 51-68 Forparti af motorvogn mod VIII A 1927.
• C-19600  Motorvogn Gearkasse Mod VIII A 1928.
• C-19650  RØHJ Montagetegning for motorvogn omb. 1928
• C-19724  Ejendomsmærker Bogstaver 1928.
• C-19725  Ejendomsmærker Tal 1928.
• C-21762  Valset skivehjul med hjulbandage og sprængring.
• C-22286  KS Hjul og Aksel bestillingstegning 1929.
• C-22290  Arrangement af speedometertræk 1930.
• C-22300  VNJ Bæreaksel jernbane paahængsvogn 1931.
• C-22497  LB Bremsesystem for motorvogn omb. 1929.
• C-22497  LB Montagetegning for motorvogn omb. 1929.
• C-22498  LB Details af understel Langelandsbanen omb. 1929
• C-22500  DSB ML 96-99 Understel til Motorvogn Model XX 1928.
• C-22501  Buk til overgangsbro model XX 1928.
• C-22504  DSB ML 96-99 Buffer model XX 1928.
• C-22510  DSB ML 96-99 Balancebuffer anordning model XX 1929.
• C-22514  Fjeder til trækapparat 1928.
• C-22517  DSB ML 96-99 Details til understel model XX 1929.
• C-22518  DSB ML 96-99 Details af understel model XX 1928.
• C-22524  DSB ML 84-99 Optrin model XX og XX A 1929.
• C-22535  LB Fjederophængning forfjeder 1929.
 
 
• C-22536  SKRJ Montagetegning for motorvogn.
• C-22540  KS Montagetegning for benzin elektrisk motorvogn 1929.
• C-22550  DBJ Montagetegning model XII 1930.
• C-22569  HTJ Kofanger for motorvogn 1930.
• C-22570  VGJ Montagetegning for motorvogn ombygning 1930.
• C-22571  OHJ Montagetegning for motorvogn ombygning 1930.
• C-22575  HTJ Montagetegning for Motorvogn 1930.
• C-22588  Detallier til undervogn 4 akslet motorvogn model XXI 1931.
• C-22599  LB M 4 Kofanger for motorvogn omb. 1931.
• C-22600  LB M 4 Bremsesystem for motorvogn 1931.
• C-22600  LB M 4 Montagetegning af motorvogn omb. 1931.
• C-22608  NPMB Optrin model XIV 1931.
• C-22609  Sporrømmer model XIV 1931.
• C-22610  Montagetegn Benzinmek. motorvogn Model XIV 1931.
• C-22619  GDS Kofanger for motorvogn model XIV A 1931.
• C-22638  GDS Gelænder for overgang mellem vognene 1932.
• C-22639  GDS Endeperron paahængsvogne til model XIV B 1932.
• C-22640  GDS Paahængsvogn mod XIV B 1932.
• C-22641  GDS Optrin ved aaben perron paahængsv. model XIV B 1932.
• C-22645  HP Detaljer til understel for motorvogn ombygning 1932.
• C-22646  HP VØ Optrin ombygning 1932.
• C-22653  VLTJ Details af Forparti til motorvogn ombygning 1932.
• C-22655  VLTJ Montagetegning for motorvogn ombygning 1932.
• C-22657  VLTJ Ændring af bageste optrinstiver Ombygning 1932.
• C-22685  NKJ Montagetegning af understel til motorvogn omb. 1933.
• C-22687  NKJ Details af forparti til understel Ombygning 1932.
• C-22691  Snenæse for motorvogn model XXII 1933.
• C-22733  TKVJ Sporrømmer 1935.
• C-22734  TKVJ Details til understel ombygning 1935.
• C-22735  TKVJ Montagetegning for motorvogn til ombygningen 1935.
• C-22765  Montagetegning af Understel til motorvogn model XVI 1936.
• C-24120  DSB ML 96-99 Bagerste truck plan 1 model XX 1929.
• C-24120  DSB ML 96-99 Bagerste truck plan 2 model XX 1929.
• C-24140  DSB ML 96-99 Details til truckramme plan I 1928.
• C-24175  Drivtruck Plan 1 model XXI 1931.
• C-24175  Drivtruck Plan 2 model XXI 1931.
• C-24185  Løbetruck plan 1 model XXI 1931.
• C-24471  Details til maskintruck plan 2 model XXI 1931.
• C-26640  Diagram af lufttrykbremse model XI 1928.
• C-26647  Diagram af lufttrykbremse model XII 1928.  • blaa
• C-26927  DSB ML 96-99 Arr. af kølere og rørledninger model XX 1929.
• C-27037  ØSJS Kølesystem ombygget model VIII 1935.
• C-27063  Arrangement af Frontkøler model XVI 1937.
• C-27065  DBJ Motorvogn Arr. af køleanlæg Mod XII 1937.
• C-27138  DSB ML 84-91 Opvarmning af rum model XX A 1931.
• C-27142  HP Vø Varme og køleanlæg ombygning 1932.
• C-27960  DSB ML 96-99 Kassestel model XX 1928.
• C-27961  DSB ML 96-99 Vognender model XX 1928.
• C-28004  DSB ML 96-99 Motorvogn Gulvplan model XX 1929.
• C-28037  KS M 2   Motorvogn vognender Omb. personvogn 1929.
• C-28040  DSB ML 84-95 Motorvogn Kassestel model XX A 1929.
• C-28055  DSB ML 84-95 Stige til taget for motorvogn model XX A 1929.
• C-28063  DBJ Motorvogn Vognender Model XII 1930.
• C-28125  NPMB M 7 Motorvogn vognender Model XIV 1931.
• C-28145  GDS M 3 5 Motorvogn vognender Model XIVa 1931.
• C-28284  Detail af Varmeskærme Model XVI 1937.
• C-29844  DSB ML 96-99 Smøreinstruktion model XX 1929.
• C-29855  DSB ML 84-95 Smøreinstruktion model XX A 1929.
• C-29862  LB M 4 Smøreinstruktion Ombygning 1931.
• C-29715  APB Motorvogn Sædeindretning Mod XI A 1936.
• C-29732  APB Motorvogn Varmekedel ombygning Scandia 1946.
•       OHJ M 3 og HTJ M 12 Værktøjsliste 1930.
<<Triangel     <<Fabrikker     <<Forside
<<DSB Motortog     <<Privatbane Motortog

Tegningerne af Triangel vognene befinder sig i DJK og NSJK arkiv

Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub