DSB Ansættelse

DSB Uddrag af lov
om lønninger samt
normering
  1958


          15 x 21 cm

De danske Statsbaner
Uddrag af Lov
af 6 Juni 1946 om
Statens Tjenestemænd


          15 x 22,5 cm

De danske Statsbaner
Uddrag af Lov
af 31. Marts 1931 om
Statens Tjenestemænd


            16,5 x 24 cm


<<Virksomheden   <<Forside
 
Almindelig Instruks
for samtlige Tjenestemænd
ved De Danske Statsbaner

1909   Optrykt 1931


          14,5 x 22,5 cm

Almindelig Instruks
for samtlige Tjenestemænd
ved De Danske Statsbaner

1909


          14,5 x 23,5 cm
 
Personalfortegnelse
m. v. til Haandbog for
Den danske
Jernbaneetat
    1908

          14 x 21,5 cm
 
-en plads for dig-
Trafikelev


          15 x 10 cm
 
Lønningspose


    10,5 x 14,5 cm

...ret...
...en stilling for Dem hos Statsbanerne
1965


          30 x 21 cm
Jernbanearkivalier -samlet af Dansk Jernbane-Klub