DSB Motortog       Dieselelektrisk Lokomotiv Litra My 1201 og 1202

  FRICHS Samlingstegning 1955                         164 x 91,5 cm
  305L-1.021 Diesel-el. 1500 hk. lokomotiv

    DSB My 1201 og 1202 blev bygget af Frichs i Århus i 1957 og 1960.
    Byggenr. 557 og 558. Motor: Frichs-B&W 1654 hk. Begge blev udrangeret i 1971.

My 1201-02 Diverse skrivelser
• Frichs 305L Detailtegninger til 1500 hk Diesel-el. lokomotiv.
• Vapor-Clarkson OK-4625 Dampvarmegenerator.
• Skrivelser vedrørende udrangeringen

Betjeningsvejledning for
My-Lokomotiver 1201-1202
Tekst
      1. udgave


          A4 - 23 x 30,5 cm       Omslag
 
Betjeningsvejledning for
My-Lokomotiver 1201-1202
Figurer og planer
      1. udgave


                A4 - 23 x 30,5 cm

<<Forside     <<Motortog

  FRICHS Samlingstegning Længdesnit 1955        84 x 59,5 cm
  305L-1.020 Diesel-el. 1500 hk. lokomotiv

FRICHS Aarhus
Beskrivelse af Elektrisk Anlæg
MY 1201-1202
        1957


      A4 - 22,5 x 30,5 cm       Omslag

Frichs
Diesel el. 1500 hk. lokomotiv
Elektrisk Anlæg Principskema


      94 x 58 cm          
   
Samlet af Dansk Jernbane-Klub